KB logo

Systematiske reviews: Covidence og andre screeningsprogrammer

Screeningsprogrammer

 • Covidence
  Licensbelagt screeningsværktøj.
   
 • Rayyan
  Web-screeningsværktøj med forskellige prismuligheder. Gratis version er god, selv med det begrænsede udvalg af funktioner.
  Vejledninger her: Rayyan Youtube
   
 • Cadima
  CADIMA er et gratis webværktøj, der letter udførelsen og sikrer dokumentation af systematiske reviews, systematiske kort og yderligere typer af litteraturreviews.
  Vejledninger her: 
  Cadima Youtube
  Cadima Youtube 2
   
 • EPPI reviewer
  Software, der bruges til alle typer af reviews, bl.a. literature reviews, systematiske reviews, meta-analyser og narrative reviews.
  Systemet er udviklet af The EPPI-Centre ved Social Science Research Unit for UCL Institute of Education, University of London. 
  Det er betalingsbelagt, KU har ikke adgang.
 • DistillerSR
  Software til at håndtere processen med at lave systematiske reviews. Programmet er canadisk og udviklet sammen med McMaster.    
  Det er betalingsbelagt, KU har ikke adgang.
   
 • Silvi.ai
  Silvi er et ende-til-ende screenings- og dataekstraktionsværktøj, der understøtter systematisk litteraturgennemgang og meta-analyse. Fleksibel tekst-tagging og dataeksportfunktioner. Nyttigt til kvalitative reviewarbejde, da det også understøtter en induktiv tilgang til tekstanalyse samt de forventede arbejdsgange i den traditionelle systematiske gennemgangsproces.
   
 • SR ToolBox
  Et webbaseret katalog af værktøjer, der understøtter processen med at lave systematiske reviews på tværs af flere domæner.
  Udviklet af Christopher Marshall fra York Health Economics Consortium, University of York og er frit tilgængeligt.

Screeningsprogrammer

Et screeningsværktøj kan hjælpe dig i screeningsprocessen.

Opret et projekt. Opload dine referencer - evt fra dit samlede arkiv i et referenceprogram. Inviter din med-reviewer til screeningsprocessen. 
I gennemgår hver for sig alle referencer. Screeningsprocessen foretages først på title og abstract senere på full text. Du indtaster inklusions- og eksklusionskriterier.

Et udfyldt PRISMA skema kan downloades i slutningen af screeningsprocessen.

Covidence - KU Adgang

Covidence er et webbaseret værktøj, der hjælper dig gennem processen med at sortere dine referencer, knytte PDF-filer til og holde styr på, hvilke referencer, du ekskluderer og inkluderer med en note knyttet til. Du kan invitere din med-reviewer til at screene dine referencer.

Ansatte og studerende ved Københavns Universitet kan få fuld adgang.

1. Opret en free trial hos Covidence med din KU mail før du kontakter os for fuld adgang.

2. Kontakt derefter KUB Systematic Review Service her og oplys os, at du har oprettet en "free trial"
    med din KU mail.  Angiv desuden fakultet, institut/studie og din fulde KU-mailadresse.

3. Du modtager en invitation fra Covidence. Når du har accepteret invitationen, har du fuld adgang. 

4. Vælg "University of Copenhagen" når du opretter et review.

Øvrige har mulighed for en ”free trial”, dog med en begrænsning på 500 referencer og kun ét review.

Skulle du få problemer med at få din fulde adgang til at virke kontakt da KUB Systematic Review Service eller support@covidence.org

Covidence

Covidence
 er et licensbelagt værktøj.
Kontakt KUBs SR service her for mere information: KUB SR Service

Vejledninger:

Hjælp til Covidence

Denne power point kan hjælpe dig i gang med Covidence.

Kurser fra fakultetsbibliotekerne

Covidence academy