KB logo

Systematiske reviews: Søgeteknik

Limits og filtre

Databaserne giver mulighed for at limitere din søgning. Dog skal man være opmærksom på, at disse limiteringsmuligheder ofte er knyttet til kontrollerede emneord, som artiklen først får tilknyttet efter flere måneder. Dvs. søger du i Pubmed og limiterer med f.eks. HUMAN, så fanger du ikke den nyeste litteratur. 

Check databasens muligheder.

Limiteringsmuligheder er ofte:

 • Species: Human / Animal.
 • Sex: Male / Female.
 • Age groups: f.eks. Aged.
 • Publication type: f.eks. Reviews, Clinical trials, Randomized Controlled Trial mv.
 • Publication Year.
 • Language.

Valg af søgeregistre (søgefelter)

Databaser er opbygget af registre (søgefelter). Hver database har sine standard registre, hvor man ofte søger i alle data, men der vil også være mulighed for at søge i specifikke typer af oplysninger. Det kan være i titel, abstract, kontrollerede emneord, tidsskrifttitler, forfatternavne mv.

Visse databaser benytter sig ikke af kontrollerede emneord, men giver kun mulighed for fritekstords-søgning.

Eksempler på registre:

Pubmed
All Fields: Alle referencens data. Pubmed mapper automatisk dit søgeord med MeSH foruden at finde synonymer.
Text word: Title, abstract, keywords, MeSH (dog ikke undergrupperne)
Title/abstract: Title, abstract og keywords (forfatterens egne)

Beskrivelse af specifikke felter i Pubmed, læs her

Embase (Ovid):
I "Advanced Search" søges default på ord i multi-purpose fields(.mp) som er title, abstract, Emtree words, keywords, drug name, devices name, drug manufacturer mv. 
I "Search Fields" er det muligt at tilvælge og søge i specifikke felter.

Web of Science
Her søges med fritekstord. man kan vælge Topic, Title, Author, Publication name, year of publication mv.

Check de enkelte databasers registre inden du starter din søgning, så du kan planlægge din søgestrategi.

 

Søgeteknik

Der er forskel på databasers indhold og struktur, hvordan de behandler emneord, hvor specifikt man kan/skal søge, hvilket kan betyde forskelle i den søgeteknik der skal anvendes. Derfor er det nødvendigt at justere søgestrategien i forhold til de enkelte databaser.

Brug databasernes hjælpefunktioner, tutorials, bibliotekernes fagsider eller deltag i bibliotekets kurser.

Du kan forfine og begrænse din søgning med:

 • Boolske operatorer
 • Limiteringer
 • Trunkering og maskering
 • Søge i specifikke søgeregistre
 • Benytte frasesøgning og nærhedsoperatorer

Boolske operatorer

Anvend boolske operatorer til at kombinere dine søgeord.

 

OR:  udvider søgningen og finder referencer med enten søgeord A eller søgeord B (eller begge søgeord)

AND: begrænser søgningen og finder referencer med både søgeord A og søgeord B

NOT: begrænser søgningen og finder referencer der indeholder søgeord A men udelukker søgeord B. Brug NOT med omtanke, da man let kan miste relevante referencer

Nærhedsoperatorer

I nogle databaser kan man benytte nærhedsoperatorer (ADJ, NEAR), også kaldet proximity operators eller adjacency operators. Brug dem til at angive hvilken afstand, der højest må være mellem dine søgeord, i vilkårlig rækkefølge. Brugen af nærhedsoperatorer kan give både mere fleksibilitet og kontrol i din søgning.

Eksempel (WoS): cognitive NEAR/2 therapy finder referencer, hvor ordet cognitive står inden for en afstand af højst 2 ord fra ordet therapy. Dvs. søgningen også fanger "cognitive behavioural therapy” og ”therapy with cognitive behavior treatment”.

Eksempel (Ovid): Søgning på Physician Adj4 Relationship finder referencer der indeholder "physician patient relationship", "patient physician relationship", "relationship between patient and physician", m.v.

Trunkering og maskering

Trunkering bruges til at søge på ordstammer og alle afledte former af et ord.Trunkeringstegn (wildcard) er ofte * eller ?

Eksempler:

food* finder food, foods, foodborne, foodstuffs m.v.

I nogle databaser bruges ? til at søge ingen eller én karakter, eksempler:

colo?r finder colour eller color

pig? finder pig eller pigs

Maskering
Indsættes i et ord i stedet for præcis ét bogstav. Ikke alle databaser kan bruge maskering. Maskeringstegn kan være :  *, #, $
Eksempel. organi#ation finder organisation eller organization

Hvilket tegn du skal bruge til trunkering og maskering og hvordan de præcist fungerer, afhænger af den enkelte database. Se under Help/User Guide/Search tips i den pågældende base.

Frasesøgning

Frasesøgning er søgning på flere ord, der står sammen og i en bestemt rækkefølge, f.eks "influenza vaccine". Brug anførselstegn når du vil sikre dig, at databasen søger på præcis det, du har skrevet. En søgning uden anførselstegn vil i mange databaser oversættes til søgningen influenza  AND vaccine, hvor begge ord skal være til stede, men ikke nødvendigvis stå sammen og i den rækkefølge.