KB logo

Systematiske reviews: Vurdering af studiers kvalitet

Kliniske studier

   Kliniske studier

 • Systematiske reviews
  AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews).
  ROBIS (Risk of bias in systematic review)
 • Guidelines
  AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation).
 • Randomiserede forsøg 
  RCT (risk of bias assessment tool, Cochrane Collaboration).
  ROBINS-I tool (Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Interventions).
 • Diagnostiske primære studier 
  QUADAS-2 (A quality assessment tool for diagnostic accuracy studies).
  GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)  
  Et internationalt brugt systematisk og transparent system for vurdering af kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger.
  Evidensen vurderes pr. effektmål på tværs af studier, og vurderingskriterier er bl.a. risiko for bias, inkonsistens og unøjagtigheder.

Vurdering af studiers kvalitet

Critical appraisal er en systematisk gennemgang og vurdering af forskningsartikler med det formål at vurdere deres troværdighed og kvalitet.

Der eksisterer forskellige tjeklister afhængig af, hvilket studiedesign, der er anvendt i den artikel, der vurderes. 

 

Kvalitative studier

Kvalitative studier

 • CASP qualitative studies (Critical Appraisal Skills Programme)
  Ti spørgsmål til overvejelse, når du skal vurdere kvalitativ forskning
 • CASP systematic reviews (Critical Appraisal Skills Programme)
  Ti spørgsmål til overvejelse, når du skal vurdere et systematisk review.
 • SURE qualitative studies (Specialist Unit for Review Evidence)
  Ti spørgsmål til overvejelse, når du skal vurdere kvalitativ forskning.
 • SURE systematic review (Specialist Unit for Review Evidence)
  Elleve spørgsmål til overvejelse, når du skal vurdere et systematisk review.

Sundhedsstyrelsen angiver i sin metodehåndbog flere checklister, du kan anvende til vurdering af individuelle studiers risiko for bias (side 25ff).