KB logo

Systematiske reviews: Forskningsspørgsmål, PICO og andre metoder

Eksempler på forskningsspørgsmål

Sundhedsvidenskab

Eksempel: Hvad er effekten af at fysisk træning hos voksne mennesker med type 2 diabetes som behandles med Metformin. 

P= Voksne med type 2 diabetes, I=Fysisk træning, C=Metformin, O=Formindske eller helt undgå behandling med Metformin.

Samfundsvidenskab

Eksempel: Hvad er effekten af kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser hos unge?

P=Unge, I= Spiseforstyrrelser, C=kognitiv terapi og anden terapi, O= Tidlig forandring af adfærdsmæssige symptomer og kropsbillede.

Humaniora

Eksempel: Hvad er effekten af "employee advocacy" på virksomhedens kommunikations strategi?

P=Virksomhedsprofil, I=Medarbejder stemme (f. eks. på SoMe), C=Traditionel kommunikation (centralt organiseret), O=Bedre og bredere kommunikation.

(Kvalitativ PICO er evt. et bedre værktøj indenfor Humaniora]

Jura

Eksempel: Klimaændringer og retten til sundhed – hvilke forpligtelser har staten ifølge menneskerettighederne?

PICo = Population or Problem, Interest, Context
P: Stater og deres befolkninger
I: Nationale og internationale regler/sædvaner o.l., der regulerer retten til sundhed (især)i relation til klimaforandringer.
Co: (f. eks.): Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms,
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights
United Nations, The Paris Agreement under The United Nations Framework Convention on
Climate Change, Paris, United Nations 12. december 2015.

Fokuseret forskningsspørgsmål 
 

Forskningsspørgsmålet er omdrejningspunktet for et systematisk review, herunder er det essentielt for udarbejdelsen af den systematiske søgestrategi. Formulering af det fokuserede forskningsspørgsmål kan ske ved hjælp af konceptualiseringsmodeller. Disse modeller bidrager til, at strukturere og definere forskningsspørgsmålet. Hvilken model der er mest hensigtsmæssigt at anvende, afhænger af emnet.

Forskningsspørgsmålet skal præcisere, hvad du ønsker at besvare. Dit forskningsspørgsmål kan deles op i eventuelle underspørgsmål og/eller hypoteser. 

Litteratursøgningen skal opbygges således, at du kan finde relevante artikler, som kan bekræfte eller afkræfte dit forskningsspørgsmål. 

PICO(S)

PICO (S) modellen er et redskab eller en metode til at indkredse og besvare et klinisk spørgsmål. Modellen er en standard model indenfor sundhedsvidenskaberne og bruges til at strukturere litteratursøgningerne i forsøget på at finde interventionsstudier, der kan føre frem til evidensbaseret praksis. 
P: Population
P kan beskrives som Patient eller Problem, men dækker over den befolkningsgruppe eller målgruppe for ens undersøgelse. Populationen kan være alders-, køns-, uddannelses-, etnisk-, sygdoms-relateret eller lign. 
I: Intervenion
Interventionen, behandlingen eller den handling som forventes at føre til et bestemt "outcome". Det kan f.eks. være pleje, terapi, dosering, hvem der udfører interventionen eller lign. 
O: Outcome
Outcome eller effektmålet er det målbare resultat af internventionen. Det kan være alt målbare resultater.
S: Study design
Relevant type af studiedesign f.eks. RCT

METODEHÅNDBOGEN. Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen, 2018. Se side 18.

Kvalitativ PICo

 • Population
  Hvilken population drejer det sig om?
 • Phenomena of Interest
  Hvilket fænomen undersøges?
 • Context
  Hvad er konteksten/sammenhængen?

Der findes andre modeller

 • SPIDER
  Sample -  Phenomenon of Interest – Design (of study) – Evaluation ‐ Research type
   
 • SPICE 
  Setting (context) – Perspective– Intervention – Comparison – Evaluation
   
 • PIRO
  Population, Index test, Reference standard and Outcomes

Artikler om PICO, PICOS og SPIDER

Methley AM, Campbell S, Chew-Graham C, McNally R, Cheraghi-Sohi S. PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. BMC Health Serv Res. 2014 Nov 21;14:579. doi: 10.1186/s12913-014-0579-0. PMID: 25413154; PMCID: PMC4310146.