KB logo

Systematiske reviews: Graden af evidens

Graden af evidens

Evidensgraderne tildeles tal og bogstaver. Dvs når man taler om grad 1A-evidens, så betyder det systematiske reviews fra RCT'ere.

Graden af evidens

Burns PB, Rohrich RJ, Chung KC. The levels of evidence and their role in evidence-based medicine. Plast Reconstr Surg. 2011 Jul;128(1):305-310. doi: 10.1097/PRS.0b013e318219c171. PMID: 21701348; PMCID: PMC3124652.

Links til andre sider

Evidenspyramiden - Level of evidence

 


Graden af evidens kan illustreres ved denne figur.

     Meta-analyser er en overbygning på en SR. En meta-analyse behandler statistisk de data, som hentes fra randomiserede forsøg, som er præsenteret i primære videnskabelige artikler. Indenfor det medicinske område udføres mange metaanalyser i forbindelse med Cochrane-samarbejdet.
     Systematiske reviews er undersøgelser, der samler og opsummerer den tilgængelige evidens i et forsøg på at besvare et specifikt klinisk spørgsmål.
     Et randomiseret klinisk forsøg er en undersøgelse af effekten af en behandling. Forsøget er kendetegnet ved, at patienter fordeles tilfældigt til enten at modtage en eksperimentel behandling eller en kontrolbehandling.
     Kohorteundersøgelse er inden for sundhedsvidenskaberne en undersøgelse foretaget på en kohorte, dvs. en veldefineret gruppe personer. Kohorten følges fremover (prospektivt), for at afsløre hvordan eller hvornår at et specifikt helbredsfænomen (fx en sygdom, død eller et symptom) opstår.
     En casekontrolundersøgelse er en type observationsundersøgelse, hvor to eksisterende grupper, der adskiller sig i udfaldet, identificeres og sammenlignes på baggrund af en formodet årsagsattribut
     I medicin er en case rapport en detaljeret rapport om symptomer, tegn, diagnose, behandling og opfølgning af en individuel patient. Tilfælde rapporter kan indeholde en demografisk profil af patienten, men beskriver normalt en usædvanlig eller ny begivenhed
     Det narrative review har laveste evidens, da det er ekspertvurdering og forfatterens egen mening kommer til udtryk. 

 

Level of evidence 2

Grade of
recommandation

Level of evidence

Type of study

A

1a

  Systematic review of (homogeneous) 
  radomized controlled trials

1b

  Individual randomized controlled trials (with    narrow confidence intervals)

B

2a

  Systematic review of (homogenous) cohort   
  studies of ”exposed” and ”unexposed” subjects

2b

  Individual cohort study / low-quality 
  randomized  controlled trials

3a

  Systematic review of (homogenous) case-
  control studies

3b

  Individual case-control studies

C

4

  Case-series, low quality cohort studies or
  case-control studies

D

5

  Expert opinions based on non systematic 
  reviews of results or mechanistic studies

 

John Hopkins

Johns Hopkins Nursing EBP: Levels of Evidence

  • Level I. Experimental study, randomized controlled trial (RCT) ...
  • Level II. Quasi-experimental Study. ...
  • Level III. Non-experimental study. ...
  • Level IV. Opinion of respected authorities and/or nationally recognized expert committees/consensus panels based on scientific evidence. ...
  • Level V.