KB logo

Systematiske reviews: SR arbejdsproces

PRISMA Check list

PRISMA checklisten giver en oversigt over og en udførlig beskrivelse af, hvad hvert afsnit i et SR skal indeholde.

PRISMA står for "Preferred Items for Systematic Review and Meta-Analysis".

Find mere om PRISMA 2020 check list og flow chart skema her: 
http://www.prisma-statement.org/

PRISMA 2020 guidelines

Updating guidance for reporting systematic
reviewsdevelopment of the 
PRISMA 2020 statement.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, Shamseer L, Tetzlaff JM, Moher D.J Clin Epidemiol. 2021 Jun;134:103-112. doi: 10.1016/j.jclinepi.2021.02.003. Epub 2021 Feb 9.PMID: 33577987

Eksempler på SR med PRISMA 2020

VAN KESSEL, Robin; WONG, Brian Li Han. Building Back Better after COVID-19: a systematic scoping review of wicked problems affecting developed countries and implications for global governance. medRxiv, 2021.
Free full text

Arbejdsprocessen for et systematisk review

Når du skal udfærdige et systematisk review, skal du igennem flere processer

                                            

Opbygning af artikel - TIMRAD

Langt de fleste artikler er opbygget efter TIMRAD.

 • Title
  Titlen er vigtig, da det er artiklens blikfang. Den skal være præcis og beskrivende for artiklens indhold.
 • Introduction
  Indeholder et forskningsspørgsmål ofte efter en PICO. Her beskriver man tydeligt, hvad problemstillingen er, og hvorfor det er vigtigt at besvare problemformuleringen eller teste hypotesen.
  Introduktionen sætter forskningsspørgsmålet ind i en større sammenhæng ved at inkludere alle relevante baggrundsoplysninger og henvisninger til eksisterende litteratur.  
 • Methods
  Her redegøres for i, hvilke artikeldatabaser og andre kilder man har valgt. Her redegøres for søgetermer, inklusions- og eksklusions-kriterier (f.eks. køn, alder, populationsgruppe m.v.) og valgte limiteringer (f.eks. årstal og sprog. Fremgangsmåden forklares omhyggeligt og valget af fremgangsmåde begrundes. Her indsættes ofte et PRISMA Flow chart. 
 • Results
  Kvantitativ og kvalitativ analyse af data fra primære kilder præsenteres. 
  Centrale fund/resultater beskrives tydeligt og præsenteres korrekt, læsbart og uden mangler eller fejl.
 • Discussion
  Konklusioner fremsættes, så de hænger logisk sammen med data.
  Konklusioner forholder sig til forskningsspørgsmålet og introduktionen.
  Implikationer og potentielle problemer diskuteres grundigt. 

Tidsforbrug?

Arbejdsprocessen med et SR kan være tidskrævende. 

Fra identificering af problemstilling, litteratursøgninger, indsamling af referencer, screening, databehandling, artikelskrivning kan der gå 2-3 måneder og måske endda mere. 

Hvor mange referencer skal jeg screene?

For at du kan svare på dit forskningsspørgsmål, skal du sikre dig, at du har været så uddybende og udgravende som muligt i din litteratursøgning, og gjort hvad du kan for finde relevante artikler. 

Hvor mange databaser skal jeg søge i?

Man ser ofte, at SR forfattere har valgt minimum 3 databaser. Afhængig af emne, kan det blive nødvendigt at vælge flere databaser, især hvis emnet er tværfagligt.

Conducting a SR: A process overview

 

Designed by Jessica Kaufman, Cochrane Consumers & Communication Review Group, Centre for Health Communication & Participation, La Trobe University, 2011
What authors do