KB logo

Systematiske reviews: Referencehåndtering og screeningsværktøj

Referenceprogrammer

Referenceprogrammerne kan hjælpe dig med at holde styr på dine referencer og lave en referenceliste i den foretrukne output style.

Opload dine refrencer. Lav evt. en undermappe for hver database, som du har downloadet fra. Du kan benytte "Find duplicates" til at finde dubletter.

Du kan screene din referencer via et referenceprogram. Du kan dog med fordel bruge screenningsværktøj til denne del af processen.

Referenceprogrammer:

1. Endnote. Licensbelagt.
    Adgang via KU Softwarebiblioteket
     og RH's softwarecenter

2. Zotero. Graits.

3. Mendeley. Gratis. 

Link til referenceprogrammer og vejledninger

Indsamling og analyse af data

Dataindsamling og analyse er en vigtig bestanddel af et systematisk review. Du kan arbejde med kvantitative data, kvalitative data og komparative data. Der findes programmer og værktøj, som kan hjælpe dig i denne proces.
Referenceprogammerne holder styr på dine referencer, screeningsprogrammerne kan hjælpe dig med at udvælge artikler og databenhandlingsprogrammet NVivo kan hjælpe dig med kvalitative databehandling foruden de statistiske programmer, som kan hjælpe dig med at behandle de data, som du har fundet i udvalgte artikler.

Adgang til databehandlingsprogrammer

KUNet finder du referencehåndteringsprorammet EndNote og flere andre databbehandlingsprogrammer.
Du skal have adgang til KUNET. Gå til "Softwarebiblioteket".

Region Hovedstaden har ligeledes adgang til visse dataprogrammer. Check "Softwarecenteret" eller kontakt din IT afdeling.

Screeningsværktøj

Et screeningsværktøj kan hjælpe dig i screeningsprocessen.

Opload dine referencer til din projektmappe i screeningsvprogrammet, Inviter dine medforfattere til at gennemgå screeningsprocessen med dig.
Ved hver reference markerer hver forfatter et YES, NO, MAYBE. I gennemgår hele screeningen ud fra title/abstract og full text. I slutningen af processen kan du downloade et udfyldt PRISMA skema med dine indtastede inklusions- og eksklusionskriterier. 

En fordel kan være at fjerne alle dubletter i referenceprogrammet før du importerer til screeningsværktøjet.

Screeningsværktøj:

1. Covidence. Betalingsprogram

2. Rayyan. Gratis.

3. Cadima. Gratis

LINK til Screeningsværktøj og vejledninger