KB logo

Systematiske reviews: Kvalitativ databehandling

Kvalitativ analyse

Kvalitativ analyse er en analyseform baseret på at samle materiale, der som udgangspunkt skal analyseres uden diverse statistiske modeller.

Datalab

KUB Datalab er Københavns Universitetsbiblioteks center for arbejde med data. Vores fokus er at støtte studerende og forskere ved Københavns Universitet i deres arbejde med data og digitale metoder.

Gennem vores læringsaktiviteter støtter vi studerende med hensyn til:

  • Indsamling af data.
  • Rensning af data.
  • Analyse af data.
  • Visualisering af data.

Kvalitative data og databehandling

Kvalitativ empiri kan bestå af det materiale, du selv har indsamlet, for eksempel interviews eller observation. Men du kan også lave analyser på baggrund af kvalitative data, som andre har frembragt. Disse kan være hentet fra beskrivelser fra primære studier dvs. andres studier.

NVivo


Nvivo er et program til at organisere, analyse og finde indsigt i ustrukturerede og kvalitative data.

Programmet kan downloades fra KU's Softwarebibliotek.

Kurser i databehandling

Kurser i NVivo afholdes af KUB Datalab.

Desuden afholdes kurser i bl.a. Excel, R og Python

Kurser fra fakultetsbibliotekerne