KB logo

Systematiske reviews: Dokumentation af søgeproces

Søgeprotokol

En søgeprotokol er en måde at dokumentere søgeprocessen på.

Søgeprotokollen kan desuden bruges som en slags logbog og være nyttig for dig undervejs i din litteratursøgningsfase.

Tilføj søgeprotokollen som et appendix til din artikel

Dokumentation af søgning

Det er vigtigt, at du dokumenterer dine søgninger på en måde så søgningerne i princippet er reproducérbare og eksplicit afspejler dine søgninger i de forskellige valgte databaser.

Det kan være forskelligt hvor detaljeret man præsenterer sin søgestrategi. Som minimum skal dokumentationen indeholde:

  • Hvilke databaser du har afsøgt.
  • Dato for hvornår du har udført søgningerne.
  • Hvilke ord, du har søgt på - og hvordan (booleske operatorer, brug af trunkering, afgrænsning på søgefelter m.v.).
  • Afgrænsning på sprog, publikationsår m.v,).
  • Søgeresultatet (antal referencer).

Gem dine søgninger

Ved at oprette en konto i databasen kan du gemme dine søgninger, så du hele tiden har styr på, og kan genfinde, hvad du har foretaget dig. Databaserne giver dig også mulighed for at opsætte alerts, så du får besked, når der er udgivet nyt materiale på din søgning.