KB logo

Systematiske reviews: Evaluering af søgeresultat

Litteratursøgningsproces

Evaluering af søgeresultat

 

Enhver litteratursøgning kræver, at du evaluerer søgeresultatet. Har du emnemæssigt opnået nogle resultater, som gør dig i stand til svare på dit forskningsspørgsmål? Er din litteratursøgning inkluderende og uddybende nok? Gennemgå de første resultater i din søgning. Er allerede kendte artikler med i din søgning? 

Evaluering af søgeresultat

Din søgning giver mange hits:

 • Kombiner flere ord med OG/AND.
 • Brug frasesøgning (excact phrase).
 • Brug underbegreber.
 • Brug databasens emnestruktur.
 • Afgræns på år, sprog m.v.
 • Udeluk søgeord med IKKE/NOT.

Din søgning giver få hits: 

 • Brug trunkering (sæt * eller ? i slutningen af ordet for at søge på flere former af ordet på én gang).
 • Brug overbegreber for at udvide søgningen.
 • Kombiner nøglebegreberne på andre måder.
 • Del sammensatte ord.
 • Brug synonymer med ELLER/OR.

Test dit søgeresultat

En måde at evaluere om din søgning har givet et pålideligt søgeresultat er, at anvende en (eller flere) nøgleartikler du allerede har og som du ville forvente at finde ved søgningen. Søg artiklen frem i databasen på artiklens titel og/eller forfatter, Kombinér resultatet med dit endelige søgesæt med  AND.

Hvis din søgestrategi ikke fanger artiklen, kig på artiklens titel, abstract og emneord og sammenlign med dine søgeord og tilret søgestrategien.

Peer review af søgestrategi

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions anbefaler at du får din søgestrategi peer-reviewed inden du udfører søgningen for at sikre en høj kvalitet af søgningen.

PRESS guideline og checklist giver en række anbefalinger til hvordan man evaluerer en søgestrategi.

​McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 guideline statement. J Clin Epidemiol. 2016 Jul;75:40-46

McGowan J, Sampson M, Salzwedel D, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E) PRESS – Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E). Ottawa: CADTH; 2016 Jan.