KB logo

Systematiske reviews: Service og kontakt

Vi kan tilbyde...

Studerende, Ph.d. studerende og forskere ved Københavns Universitet:
 

Hjælp til selvhjælp 

Konsulent

Medforfatter


Du kan få hjælp til:

- Workshop og undervisning

- Forskningsspørgsmål og emne

- Anbefale databaser og kilder

- Indledende interview, afklaring af dit behov

- Anbefale søgestrategier

- Optimere og give feedback på søgestrategi

- Support til Zotero, Endnote, Mendeley

- Support til Covidence

 


Udover hjælp til selvhjælp kan vi tilbyde:

- Litteratursøgninger i op til 3 databaser

- SR protokol og søgeprotokol

- Peer review af søgestrategi
 
 

 


Som medforfatter tilbyder vi efter aftale:

- Konsultentarbejde

- Udføre referencehåndtering og fjernelse af
   dublikater

- Bistå/udføre anskaffelsen af litteraturen

- Bistå/udføre publicering af protokol,
  søgemetode, coded referencer.

- Bidrag til metode og limitations-afsnit i artikel

 

Inden du kontakter os.....

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Vi yder hjælp i det omfang, vi kan afsætte ressourcer til det på det givne tidspunkt. 

Hvis du kontakter os, forventer vi, at du har fastlagt eller overvejet følgende:
  • Formålet med din SR.
  • Emne og problemstilling.
  • Inklusions - og eksklusions-kriterier f.eks. køn, population, aldersgruppe m.v.
  • Limitering f.eks. sprog og tidsafgrænsning.
  • Relevante søgetermer.
  • Relevante publikationstyper eller studiedesign.
  • Valg af databaser og andre kilder.
  • Allerede kendte referencer.
  • Vedhæftet en protokol og evt. foreløbig litteratursøgning

Kontakter

SUND/SCIENCE
Susie Rimborg
Annemette Møller Hansen
Torben Jørgensen
Bjørn Christian Arleth Viinholt
Anne Berit Bagger

SAMF (psykologi)
Annette Vester 

HUM
Ragnheidur Mósesdóttir

JUR
Massimo Soldano
Service for Centraladministrationen
Trine Fjordback Søndergaard

Forskerservice
Lorna Wildgaard

Kontakt
KUB Systematic Review Service
 

Ansøgning om hjælp

Kontakt KUB SR service for spørgsmål og ansøgning om fuld adgang til Covidence

CRediT author statement

CRediT giver forfattere muligheden for at dele en nøjagtig og detaljeret beskrivelse af deres forskellige bidrag til det offentliggjorte arbejde.

CRediT-erklæringer skal leveres med artiklen, når den indleveres til udgivelse. Erklæringerne vises i "acknowledgement" afsnittet i den offentliggjorte artikel..