KB logo

Systematiske reviews: Systematisk litteratursøgning

Fagsider

Brug Københavns Universitetsbiblioteks fagsider for at finde relevante databaser inden for dit fag

SUND

SCIENCE

SAMF

HUM og JURA 

Kurser fra fakultetsbibliotekerne

Systematisk litteratursøgning
 

Systematisk litteratursøgning er en helt essentiel del af et systematisk review, da den har til formål at indsamle den evidens, der skal danne baggrund for reviewet.

En systematisk litteratursøgning indebærer, at du griber søgeprocessen struktureret an og tilrettelægger din søgning på forhånd. Du overvejer grundigt dine søgeord, inklusions- og eksklusionskriterier, valg af databaser, brug af forskellige søgemetoder samt reflekterer over de søgeresultater, du får undervejs i processen.

Med en systematisk litteratursøgning har du større chance for at undgå skævheder og bias, og du har mulighed for at finde huller i den eksisterende forskning. Derved minimerer du også risikoen for at reproducere allerede eksisterende forskning.

Tips til litteratursøgningen:

Søgestrategi

Søgeteknik

Evaluering af søgeresultat

Dokumentation af søgeproces

 

Systematisk søgning