KB logo

Systematiske reviews: SR Netværk

Forskningsbiblioteker

Følgende biblioteker har SR Teams, som indgår i dette netværk.
  • Københavns Universitetsbibliotek 
  • Aarhus Universitetsbibliotek
  • Syddansk Universitetsbibliotek
  • Roskilde Universitetsbibliotek 
  • DTU Bibliotek

 

Systematic Review Netværk

Systematic Review Netværket i daglig tale "SR Netværket" er for ansatte i universitets-, uddannelses- og forsknings- biblioteker, som arbejder med systematiske reviews og andre review typer.
Formålet med netværket er, at vidensdele og udveksle erfaringer om arbejdet med systematiske reviews. 
Vi mødes online 2-3 gange og om muligt 1 fysisk møde årligt .
Hvert møde har et tema, hvor vi får interne og eksterne kollegaer til at holde oplæg.

 

Tidligere møder

2022
  Juni
    Tema: Informationsspecialistens rolle i forbindelse med SR arbejde.
     Sted: SDUB

  Oktober
     Tema: Covidence og dubletfjernelse
2023
   Marts: (online)
       Tema: 
       SR Team hos CBS, Orange - et datamining program, lidt om AI programmer

       
    August: (online)
       Tema: SR indenfor humanistiske og samfundsvidenskabelige fag
               
 2024
    Marts: Cambell Reviews og Cochrane Reviews (online)
    August: AsReview, SciteAI, ChatPT (Online)

Kontaktpersoner

Susie Rimborg - KUB 
  suan@kb.dk
Mette Brandt Eriksen - SDUB
  mettee@bib.sdu.kb.dk 
Anne Faber Hansen - SDUB
  annefaber@bib.sdu.dk
Helene Sognstrup - AUL
  hso@kb.dk
Gina Bay - AUL
  giba@kb.dk

   

Kommende møder

2024
  26. august
    Foreløbigt program:
    ASReview, SciteAI, ChatGPT

 

Har du forslag til emner til kommende møder, så skriv gerne.