EndNote: Forside

Nyt på siden

*VIGTIGT* Som studerende eller ansat ved KU, kan du automatisk importere fuldtekstartikler til EndNote. Se mere ved at scrolle ned ad siden.

Hvorfor bruge EndNote?

EndNote gør det muligt for dig at opbygge en personlige database over referencer kaldet et ‘EndNote bibliotek’.
Derudover er EndNote fuldt integreret med Microsoft Word, hvilket muliggører:

  • Hurtig tilføjelse af en reference fra dit EndNote bibliotek til dit Word document.
  • Automatisk oprettelse af samlet bibliografi i slutningen på dokumentet.
  • Hurtigt skift mellem reference stil (blue book, harvard etc.)
  • Mulighed for synkronisering mellem flere brugere og on-line backup.

Ved at bruge EndNote til at lagre dine referencer i forbindelse med dine studier eller forskning kan du formindske de problemer, der typisk opstår med at skifte reference stil og oprette bibliografier. Du får samtidig også tryghed for, at dit arbejde er sikret mod at forsvinde igennem on-line backup.

EndNote kom hurtigt igang

Er du ansat eller studerende ved Københavns Universitet, har du adgang EndNote gennem Softwarebiblioteket i KUnet.

EndNote x7

Anbefalet litteratur

"The book will help novice users in rapidly learning to perform impor-
tant reference management tasks using EndNote. It will enhance the skills
of experienced users in performing advanced tasks such as using End-
Note to retrieve references from Internet databases, electronic journals, or
other electronic resources. For nonusers of technology, I hope it will stim-
ulate their interest in exploring the use of EndNote in their professional
activities".

Bemærk! Bogen er tilgængelig som e-bog for studerende og ansatte ved Københavns Universitet eller via fremmøde på et af Det Kongelige Biblioteks betjeningssteder.

Automatisk import af fuldtekstartikler via REX

Det er muligt at importere artikler i fuldtekst via REX, såfremt biblioteket har adgang til disse og du er studerende eller ansat ved Universitetet. Dette gøres ved, at tilføje følgende information i EndNote:

OpenURL path: http://sfx.kb.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/sfx_local/

Authenticate with: https://user.kb.dk/cas/login

Informationen skal indtastes i menupunktet "Edit -> Prefrences -> Find Full Text"

Herefter kan du benytte funktionen "Find Full Text", og logge ind i REX via EndNote.

Kontakt

   

Martin Weile
Information Specialist
KUB Nord
Natural and Health Sciences

mawe@kb.dk

 

Susie Rimborg
Information Specialist
KUB Nord
Natural and Health Sciences

suan@kb.dk

   

Muhamed Fajkovic
Information Specialist
KUB, South Campus
Humanities and Law Library

mufa@kb.dk

 

Spørg biblioteket