KB logo

Endnote: Tekstbehandling

Indsæt referencer via Insert Citation

I Word, klik i dokumentet hvor referencen skal sættes ind.
Klik på "Incert Citation" ikonet 

Skriv forfatternavne eller nogle signifikante ord fra titlen. Klik på "Find". 

Marker de referencer du vil indsætte og klik på "Insert".

Indsæt referencer via Insert Selected Citations

 I Word, klik i teksten, der hvor referencerne skal sættes ind.
I Endnote, marker de referencer du vil overføre til Word:

  • Endnote x9: Klik på "Insert Citations" ikonet 
  • Endnote 20: I menuen "Tools", klik på "Cite While You Write [CWYW]", vælg "Insert selected citation(s)" 
     

Bibliografi og reference stil

Endnote opbygger løbende en bibliografi sidst i Word dokumentet, efterhånden som du indsætter referencer. Med mindre "Instant Formatting" er sat til Off.

Du kan ændre reference stil under Style.

Hvis den stil du leder efter ikke er på listen, så vælg  "Select Another Style".
 

Cite While You Write

Endnote benytter programmet Cite While You Write til at overføre referencer til Word. 
Hvis du mangler Endnote fanebladet i Word, så følg denne vejledning.

OBS. Mendeley kan blokkere for CWYW.