KB logo

Endnote: Rediger en referencestil

Rediger en referencestil

Rediger en referencestil

Det er muligt at redigere referencestile. Men vær opmærksom på at ændringer kan gøre det svært for andre at forstå dine referencer.

Eksemplet her gælder for Vancouver standarden.
Ændringerne giver firkantede parenteser omkring referencer i teksten, og en lige margin i bibliografien.  

I Endnote: 

  • I menuen ”Tools”, vælg "Output styles" -> ”Open Style Manager”
  • Find den reference stil (F. eks. Vancouver) du vil redigere og vælg ”Edit”
  • Under ”Citation” -> ”Templates”. Ændre ( ) til [ ]
  • Under ”Bibliography” -> ”Layout”
  • I nederst i højre hjørne sæt ”Hanging Indent” til ”All paragraphs”.
  • Gem stilen via menuen "File" -> ”Save as”
  • Åben din nye stil i Word, vælg via ”Select another style…”

I tilfælde af gruppearbejde, så skal alle deltage fortage samme ændringer i referencestilen.