KB logo

Endnote: Tilføj referencer

Import af referencer

Endnote kan importere referencer fra de fleste databaser og i mange forskellige formater. Først skal referencerne eksporteres fra databaserne. Her efter skal de åbnes af Endnote.
Det er bedst at vælge formaterne RIS eller EndNote.

Tilføj referencer fra PubMed

Foretage din søgning i PubMed.

Klik på "Send to", og vælg "Citation manager".

Under selection kan du vælge om du vil gemme alle referencer på siden, eller kun dem du har markeret.
Vælg "Create File" og gem referencerne. Referencerne bliver gemt i nbib formatet.

Åben filen og importer referencerne i Endnote.
Her efter kan nbib filen slettes.

Tilføj referencer fra Embase (OvidSP)

Foretage din søgning i en OvidSP database: Agricola, Embase, International Pharmaceutical Abstracts, Medline m.m.
Klik på "Export"

Vælg format, enten "Endnote" eller "RIS", RIS er lettest at åbne i Endnote.

Under "Fields" vælg hvor mange oplysninger om referencen du vil eksportere. 
Klik på Export og gem referencerne

Referencerne bliver gemt i cgi eller RIS formatet, og skal nu åbnes i Endnote.
RIS filer kan åbnes direkte.

CGI filer skal forbindes med Endnote første gang du benytter filformatet.

Tilføj referencer fra soeg.kb.dk (bibliotekssystemet)

Foretag din søgning i bibliotekssystemet: https://soeg.kb.dk
Klik på en titel eller 

Vælg RIS (Endnote, Mendeley)
Du skal ikke ændre eller vælge tegnsæt.

Klik på "Download"

Referencerne bliver gemt i RIS formatet.
Åben filen og importer referencen i Endnote.

Tjek felterne "Edition" og "Place published" i importerede bog referencer.

Import af PDF filer

I Endnote, i menuen klik på "File"  

Vælg "Import", og klik på "Folder.

Find den folder du vil importere, og importer PDF filerne.
Ikke alle PDF filer bliver importeret korrekt, og det kan være nødvendigt at importere dem fra en database i stedet.

Tilføj referencer manuelt 

Det er ikke muligt at downloade alle referencer fra databaser, og nogle skal tilføjes manuelt.
Det gælder blandt andet hjemmesider. 

I Endnote klik på "References" i menuen, og vælg "New reference"

Vælg "Reference type", så den matcher den type materiale du vil referere til

Det er ikke alle reference standarder der har defineret alle materialetyper.
De primære typer er: Journal article, Book, Book section (kapitel) og Web Page.

Udfyld de relevante felter.

Eksempel på en hjemmeside

Bemærk de tre datofelter. De benyttes forskelligt af forskellige referencestandarder, så det er bedst at udfylde alle 3.

 • Access Year/Date: Er den dato du besøger siden.
 • Last Update Date: Er den dato siden sidst er redigeret.
 • Year/Date Cited: Er den dato du citere kilden. Det er oftest den samme som Access Year/Date. 

Datoformateringen kan varierer alt efter hvilken reference standard du benytter.

 • APA: August 15, 2022     
 • Harvard: 15 August 2022
 • Oxford: 15 August 2022
 • IEEE: Aug. 15, 2022
 • Vancouver: 2022 Aug 15

Hvis en reference mangler forfatter, udgiver, udgivelsessted eller år, så kan du udfylde feltet med  :

 • Ingen forfatter: [Anon.]
 • Ingen udgiver, sine nomine: [s.n.]
 • Intet udgivelsessted, sine loco: [s.l.] 
 • Ingen udgivelsesdato: [n.d.]

Afslut med at gemme referencen. I menuen klik på "File" vælg "Save".