KB logo

EndNote: Importer PDF

Import af PDF filer

I Endnote, i menuen klik på "File"  

Vælg "Import", og klik på "Folder.

Find den folder du vil importere, og importer PDF filerne.
Ikke alle PDF filer bliver importeret korrekt, og det kan være nødvendigt at importere dem fra en database i stedet.