Zotero: Om Zotero

Hvad er Zotero?

Zotero 5.0 er et gratis referencehåndteringsværktøj, der spiller sammen med Google Chrome og Mozilla Firefox og kan bruges på både pc'er og MacBooks.

På Det Humanististiske Fakultetsbibliotek (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (SAMF) afholder vi kurser i programmet. Inden undervisningen skal du installere Zotero.

Har du problemer med Zotero eller spørgsmål til brug af referencer, kan du få hjælp enten hos "Zotero-doktoren" på SAMF eller i "Zotero Helpdesk" på HUM.

Hvad kan du med Zotero?

Zotero hjælper dig med følgende:

  • Indsamle referencer
  • Organisere referencer i mapper
  • Indsætte referencer i Word
  • Lave back up af dine referencer
  • Dele dine referencer med andre

De største fordele:

  • Du sparer tid
  • Du sikrer dig at dine henvisninger og litteraturlister overholder formelle krav
  • Du får større overblik over din litteratur

 

Kurser og Vejledning - SAMF

Kurser og vejledning - HUM

Kontakt

Muhamed Fajkovic
Informationsspecialist 
Telefon 91 32 45 71
E-mail mufa@kb.dk

Therese Møller
Informationsspecialist 
Telefon 91 32 41 58
E-mail thm@kb.dk