KB logo

Zotero: Word og Google Docs

Vigtigt at bemærke

De koder, som zotero indsætter i Word og Google Docs, når man indsætter en reference, er ikke de samme.

Hvis man arbejder i grupper, er det oplagt at bruge Google Docs. Det er derfor vigtigt, at have for øje, at hvis man til slut i processen, vil bruge Word til at finpudse dokumentet, brydes zotero koderne ved at kopiere teksten over Word.

Da koderne ikke længere er aktive, har det bl.a. den konsekvens, at man ikke kan genere en litteraturliste ud fra de indsatte referencer.

Zotero i Word og Google Docs

Når du har installeret Zotero 5.0 og Zotero Connector ser du en Zotero menu i Word og i Google Docs.

Google Docs skal åbnes i Google Chrome for at du ser zotero menuen.

Zotero menuen bruger du, når du skal henvise til en kilde eller generere en litteraturliste.

 

Find din bibliografiske stil

I Zotero Style Repository kan du meget enkelt installere den bibliografiske stil du har brug for. 

Indsæt henvisning

1. Placer markøren der hvor du ønsker at indsætte din henvisning. Zoteromenuen i Word ser lidt forskellig ud afhængig af om du bruger MAC eller PC.

MAC:


 

PC:


 

2. Vælg referencestil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Find din henvisning

4. Insæt evt. sidetal

5. Insæt nu din litteraturliste
Mangler der oplysninger i din litteraturliste skal du tilføje oplysningerne i dit Zotero bibliotek og derefter trykke på 'Refresh' i Zotero-meuen i Word.


 

6. Hvis du ønsker at rette en henvisning, sætter du markøren i henvisningen og vælger 'edit citation' i Zotero-menuen.
OBS! Du bør aldrig redigere en henvisning ved at rette i teksten, som du plejer i Word. Brug altid Zotero-menuen.