KB logo

Zotero: Tilføj referencer manuelt

Manuel oprettelse af reference

Nogle gange kan det være nødvendigt at oprette en reference manuelt.

Du har måske lavet et interview eller en video, som du ønsker at registrere i Zotero. 

Så opretter du en manuel reference

1. Klik på på det grønne ikon  i Zoteros menubar:

 

2. Vælg nu den dokumenttype du ønsker at tilføje, og udfyld data i de relevante kategorier: