KB logo

Zotero: Tilføj referencer fra databaser

Importer fra databaser

Her kommer Zotero virkelig til sin ret!

Klik på mappeikonet  i URL-feltet og importer dit søgeresultat fra Google Scholar, PubMed eller lignende databaser.

Med Zotero er det slut med at lede efter hvor referencer importeres - det sker altid i URL-feltet.

Importer dine litteratursøgninger til Zotero

Det er nemt at hente refererencer ind i Zotero. Du klikker blot på mappe ikonet   øverst i værktøjsbjælken. Mappen indeholder en spejling af dit søgeresultat. 
Vælg de referencer, der ser interessante ud, og klik OK. Zotero importer nu de valgte referencer.

 

Collect and Insert