KB logo

Musikvidenskab: Velkommen

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

Faget

Bachs manuskript til kantaten Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199. Det Kongelige Bibliotek

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik og musikkulturer, herunder den europæiske kunstmusik fra middelalderen til i dag, vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik. Faget spænder over mange forskellige deldiscipliner fra musikanalyse og satslære over musikhistorie og musikæstetik til musiketnologi, musiksociologi og kulturstudier. Studiet indeholder også en række praktiske discipliner.

Det Kongelige Bibliotek/KUB anskaffer bøger, tidsskrifter, elektroniske ressourcer, noder m.v. inden for fagets interesseområder til brug for studerende og forskere ved Københavns Universitet. Se mere under fanen ’Materialer’.

Fagreferencen for musikvidenskab varetages af Musiksamlingen, der befinder sig i Den Sorte Diamant og er en del af Nationalbiblioteket. Samlingens fagspecialister modtager gerne spørgsmål inden for musikvidenskabelig litteratur- og informationssøgning m.v. Se mere under fanen ’Studieteknik’ og ’Opslagsværker og databaser’ eller se kontaktoplysninger her på siden.

Musiksamlingen, hvis materialer og ressourcer også henvender sig til folk uden for Københavns Universitet, er specialiseret inden for dansk musik- og kulturhistorie samt den mere nodebaserede musikvidenskab. Hvis du er interesseret i dette område eller kunne tænke dig at skrive speciale eller større opgaver/projekter inden for feltet, så se nærmere under fanerne ’Specialeskrivning’ og ’Musiksamlingen’.

Adresse

Det Kongelige Bibliotek
Musik- og teatersamlingen
Postboks 2149
DK-1016 København K

E-mail: kontakt@kb.dk
Telefon: 33 47 47 47

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på KOMM/IKK-biblioteket på Karen Blixens Plads, bygning 14.2.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: