KB logo

Musikvidenskab: Velkommen

Find litteratur

KUB Søndre Campus

IKK bibliotek

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for Musikvidenskab, biblioteket.

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Faget

Bachs manuskript til kantaten Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199. Det Kongelige Bibliotek

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik og musikkulturer, herunder den europæiske kunstmusik fra middelalderen til i dag, vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik. Faget spænder over mange forskellige deldiscipliner fra musikanalyse og satslære over musikhistorie og musikæstetik til musiketnologi, musiksociologi og kulturstudier. Studiet indeholder også en række praktiske discipliner.

Det Kongelige Bibliotek/KUB anskaffer bøger, tidsskrifter, elektroniske ressourcer, noder m.v. inden for fagets interesseområder til brug for studerende og forskere ved Københavns Universitet. Se mere under fanen ’Materialer’.

Fagreferencen for musikvidenskab varetages af Musiksamlingen, der befinder sig i Den Sorte Diamant og er en del af Nationalbiblioteket. Samlingens fagspecialister modtager gerne spørgsmål inden for musikvidenskabelig litteratur- og informationssøgning m.v. Se mere under fanen ’Studieteknik’ og ’Opslagsværker og databaser’ eller se kontaktoplysninger her på siden.

Musiksamlingen, hvis materialer og ressourcer også henvender sig til folk uden for Københavns Universitet, er specialiseret inden for dansk musik- og kulturhistorie samt den mere nodebaserede musikvidenskab. Hvis du er interesseret i dette område eller kunne tænke dig at skrive speciale eller større opgaver/projekter inden for feltet, så se nærmere under fanerne ’Specialeskrivning’ og ’Musiksamlingen’.

Se en lille film om, hvor du finder KOMM/IKK biblioteket:

Adresse

Det Kongelige Bibliotek
Musik- og teatersamlingen
Postboks 2149
DK-1016 København K

E-mail: kontakt@kb.dk
Telefon: 33 47 47 47

Kontakt os

Mads Nybro Risum

Informationsspecialist
KUB, Søndre Campus
E-mail: mris@kb.dk

Ny på biblioteket?

Spørg biblioteket