KB logo

Filosofi: Velkommen

Filosofi på Det Kongelige Bibliotek - Philosophy at The Royal Danish Library.

Find litteratur

KUB Søndre Campus

KOMM bibliotek

Spørg biblioteket

Foreslå en bog

Det Humanistiske Fakultets Kalender

Filosofi

                                                      Fotografi: Gabba Gabba Hey!

Filosofi er et mangesidet fag med en meget lang historie. Filosofien løsrev sig fra en mytologisk verdensforståelse i det 6. århundrede f.v.t., da en række græske tænkere forsøgte at forstå verdens indretning uden afsæt i nedarvede beretninger om guder og helte. De hovedgrene inden for filosofien, der senere etablerede sig i Athen gennem det 5. og 4. århundrede, lever stadig videre i forskellige former: Metafysik, erkendelsesteori, etik og æstetik. Ligeledes er værker af datidens hovedskikkelser som Platon og Aristoteles endnu genstand for en livlig debat, ofte på lige fod med langt nyere værker. I moderne tid har de klassiske hovedgrene spaltet sig ud i en lang række underdiscipliner, fx bevidsthedsfilosofi og teknologifilosofi. Det er svært at sige hvad der forbinder alle filosofiske aktiviteter som hjemmehørende i ét og samme fag. Et første bud kunne være respekten for det gode argument og en vilje til at nå til bunds i enhver given problemstilling, primært drevet af intellektuel nysgerrighed. Det er ikke tilfældigt, at mange har anset filosofi for at være en aktivitet, der udspringer - og lever af - menneskets undren over sig selv og den verden det er sat i.

Nye bøger

Kontakt

 
Har du brug for hjælp til litteratursøgning?

Muhamed Fajkovic
Informationsspecialist
KUB Søndre Campus 
mufa@kb.dk

Ny på biblioteket?