KB logo

Filosofi: Velkommen

Filosofi på Det Kongelige Bibliotek - Philosophy at The Royal Danish Library.

Find litteratur

KUB Søndre Campus

KOMM bibliotek

Spørg biblioteket

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Det Humanistiske Fakultets Kalender

Filosofi

                                                      Fotografi: Gabba Gabba Hey!

Filosofi er et mangesidet fag med en meget lang historie. Filosofien løsrev sig fra en mytologisk verdensforståelse i det 6. århundrede f.v.t., da en række græske tænkere forsøgte at forstå verdens indretning uden afsæt i nedarvede beretninger om guder og helte. De hovedgrene inden for filosofien, der senere etablerede sig i Athen gennem det 5. og 4. århundrede, lever stadig videre i forskellige former: Metafysik, erkendelsesteori, etik og æstetik. Ligeledes er værker af datidens hovedskikkelser som Platon og Aristoteles endnu genstand for en livlig debat, ofte på lige fod med langt nyere værker. I moderne tid har de klassiske hovedgrene spaltet sig ud i en lang række underdiscipliner, fx bevidsthedsfilosofi og teknologifilosofi. Det er svært at sige hvad der forbinder alle filosofiske aktiviteter som hjemmehørende i ét og samme fag. Et første bud kunne være respekten for det gode argument og en vilje til at nå til bunds i enhver given problemstilling, primært drevet af intellektuel nysgerrighed. Det er ikke tilfældigt, at mange har anset filosofi for at være en aktivitet, der udspringer - og lever af - menneskets undren over sig selv og den verden det er sat i.

Nye bøger

Kontakt

 
Har du brug for hjælp til litteratursøgning?

Muhamed Fajkovic
Informationsspecialist
KUB Søndre Campus 
mufa@kb.dk

Ny på biblioteket?