KB logo

Filosofi: Velkommen

Filosofi på Det Kongelige Bibliotek - Philosophy at The Royal Danish Library.

Velkommen til fagsiden for Filosofi

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Muhamed Fajkovic

mufa@kb.dk
(+45) 9132 4571

Filosofi

                                                      Fotografi: Gabba Gabba Hey!

Filosofi er et mangesidet fag med en meget lang historie. Filosofien løsrev sig fra en mytologisk verdensforståelse i det 6. århundrede f.v.t., da en række græske tænkere forsøgte at forstå verdens indretning uden afsæt i nedarvede beretninger om guder og helte. De hovedgrene inden for filosofien, der senere etablerede sig i Athen gennem det 5. og 4. århundrede, lever stadig videre i forskellige former: Metafysik, erkendelsesteori, etik og æstetik. Ligeledes er værker af datidens hovedskikkelser som Platon og Aristoteles endnu genstand for en livlig debat, ofte på lige fod med langt nyere værker. I moderne tid har de klassiske hovedgrene spaltet sig ud i en lang række underdiscipliner, fx bevidsthedsfilosofi og teknologifilosofi. Det er svært at sige hvad der forbinder alle filosofiske aktiviteter som hjemmehørende i ét og samme fag. Et første bud kunne være respekten for det gode argument og en vilje til at nå til bunds i enhver given problemstilling, primært drevet af intellektuel nysgerrighed. Det er ikke tilfældigt, at mange har anset filosofi for at være en aktivitet, der udspringer - og lever af - menneskets undren over sig selv og den verden det er sat i.

Nye bøger

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på KOMM/IKK-biblioteket på Karen Blixens Plads, bygning 14.2.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: