KB logo

KUB Datalab: DH - CULT (Digital Humanities - Culture and Text)

DH - CULT (Digital Humanities - Culture and Text)

DH Cult KUB Datalab

Vi er en gruppe af forskere/undervisere på HUM, som har interesse i forskellig metoder indenfor digitale kultur- og tekststudier. Gruppen har fokus på digitale tekststudier og på teori og metode i relation til dette både inden for forskning og undervisning. Gruppens aktiviteter er tværfaglige og henvender sig på den måde ( men er ikke begrænset til ) til forskere fra flere humanistiske institutter inden for områderne kultur, litteratur og sprog. Gruppens aktiviteter bidrager til, at forskerne deler kompetencer, løsninger, perspektiver og problemer for i et tværgående fællesskab at styrke den del af digital humaniora, der vedrører digitale tekststudier.

Aktiviteter

Forummet har aktiviteter har følgende indhold:

 • Udveksling af undervisningserfaringer med digitale metoder i studiet af tekster. 
 • Udveksling af konkrete undervisningsmoduler/værktøjer/forløb, som kan forbedre kvaliteten af undervisningen og kompetenceudvikle på tværs af fakultetet.
 • Arrangere gæsteforelæsere, som kan give os viden om metoder og nye områder af tekststudier. Vi inviterer til et åbent forelæsningsformat gerne med efterfølgende workshop for gruppen og andre undervisere med interesse for digital tekstanalyse.  
 • Definere ønskede teknisk/metodiske kurser for gruppen i samarbejde med KUB Datalab

Formål 

 • Arbejde mod et muligt tværfagligt udbud på HUM i Digital Humaniora
 • Afsøge muligheden for forskningssamarbejder og fælles forskningsansøgninger.
 • Samle kompetencer om digitale metoder i relation til tekst

Kontaktpersoner

Lektor Robert Rix. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Adjunkt Bo Ærenlund Sørensen. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Specialkonsulent Lars Kjær. Københavns Universitetsbibliotek | Det Kgl. Bibliotek

Følgende bakker op om DH-CulTs aktiviteter

 • Alexander Conroy
 • Bo Ærenlund Sørensen
 • Bolette Sandford Pedersen
 • Efram Sera-Shriar
 • Janus Mortensen
 • Jens Bjerring-Hansen
 • Julian Koch
 • Kim Ebensgaard
 • Kristian Hvelplund
 • Lars Kjær
 • Rasmus Christian Elling
 • Robert Rix

Digital Humaniora Læsegruppe

Digital Humaniora Læsegruppe

 

Forår 2024

I løbet af foråret 2024 mødes læsegruppen i lokale 24.2.62.

 • Fredag den 23. februar kl. 13-14 [1]
 • Fredag den 22. marts kl. 13-14 [2]
 • Fredag den 24. april kl. 13-14 [3]

Møderne varer kun en time og er på den måde en nem måde at komme i gang med regelmæssigt at diskutere peer-reviewed DH-arbejde. Til hvert møde udvælges en artikel, der undersøges ud fra disse tre punkter, 15 minutter hver:

 • Diskussion af de anvendte metoder i analyserne
 • Hvad er "DH" ved artiklen, bortset fra data og metoder? (dvs. hvad leder dette tidsskrifte efter?)
 • Er der noget fra papiret, vi kunne bruge til vores egen forskning? (bordet rundt)

Den Digitale Humanistiske Læsegruppe er organiseret af Kim Ebensgaard Jensen, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, som man er velkommen til at kontakte for mere information.

Litteraturliste

[1] Xiao, R. & T. McEnery (2006). Collocation, Semantic Prosody, and Near Synonymy: A Cross-Linguistic Perspective. Journal of Applied Linguistics 27(1): 103–129 https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1f0go08/cdi_unpaywall_primary_10_1093_applin_ami045

[2] Gürçağlar, Şehnaz Tahir. 2022. ‘Retranslation and Online Reader Response: Le Petit Prince in Turkey in the Twenty-First Century’. In Retranslation and Reception: Studies in a European Context, 49:41–65. Approaches to Translation Studies. Boston, United States: Brill.

[3] Reich, J. A. (2015). Old methods and new technologies: Social media and shifts in power in qualitative research. Ethnography, 16(4), 394–415.

Jungnickel, K. (2017). Making ‘Ournet not the Internet’: An Ethnography of Home-Brew High-Tech Practices in Suburban Australia. In Hjorth, L., Horst, H., Galloway, A., & Bell, G. (Eds.), The Routledge Companion to Digital Ethnography. Routledge.


Efterår 2023

I løbet af efteråret 2023 mødes læsegruppen på disse tidspunkter i lokale 24.2.62.

Møderne foregår på engelsk.

 • Fredag den 25. august 13 - 14 [1]
 • Fredag den 27.oktober 13 - 14 [2]
 • Fredag den 24. november 13 - 14 [3]
 • Fredag enten den 15. eller 22. december [4]

Møderne varer kun en time og er på den måde en nem måde at komme i gang med regelmæssigt at diskutere peer-reviewed DH-arbejde. Til hvert møde udvælges en artikel, der undersøges ud fra disse tre punkter, 15 minutter hver:

 • Diskussion af de anvendte metoder i analyserne
 • Hvad er "DH" ved artiklen, bortset fra data og metoder? (dvs. hvad leder dette tidsskrifte efter?)
 • Er der noget fra papiret, vi kunne bruge til vores egen forskning? (bordet rundt)

Den Digitale Humanistiske Læsegruppe er organiseret af Kim Ebensgaard Jensen, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, som man er velkommen til at kontakte for mere information.

Litteraturliste

[1] Dahl, Christian: ‘Two Armies flye in…’ : Battle scenes in English Renaissance theatre. Orbis Litterarum, Bind 78, Nr. 5, 2023, s. 368-383. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/oli.12404

[2] Kallenbach, U. & A. Lawaetz (2023). Levels of presence in the drama text: Between close and distant reading. Orbis Litterarum 78 (5): 401-420. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oli.12399

[3] Ahnert, R. S.E. Ahnert, C.N. Coleman & S.B. Weingart (2021). The Network Turn: Changing Perspective in the Humanities. Cambridge: Cambridge University Press. https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1pioq0f/alma99123649154905763 (it has been suggested that we read one chapter from this book, but a specific chapter has not been proposed)

[4] McEnery, A. & H. Baker (2016). Corpus Linguistics and 17th-Century Prostitution: Computational Linguistics and History. London: Bloomsbury. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31700

 


 

Forår 2023

I løbet af foråret 2023 mødes læsegruppen på disse tidspunkter i lokale 24.3.63.

Møderne foregår på engelsk.

• Onsdag den 1. marts kl. 12-13 [1]
• Fredag den 14. april 13.-14. april [2]
• Fredag den 12. maj 13.-14. [3]

Møderne varer kun en time og er på den måde en nem måde at komme i gang med regelmæssigt at diskutere peer-reviewed DH-arbejde. Til hvert møde udvælges en artikel, der undersøges ud fra disse tre punkter, 15 minutter hver:

• Diskussion af de anvendte metoder i analyserne
• Hvad er "DH" ved artiklen, bortset fra data og metoder? (dvs. hvad leder dette tidsskrifte efter?)
• Er der noget fra papiret, vi kunne bruge til vores egen forskning? (bordet rundt)

Den Digitale Humanistiske Læsegruppe er organiseret af Joanna Beaufoy, ph.d.-stipendiat på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og man er velkommen til at kontakt hende på e-mail for mere information.

Litteraturliste
[1] Karlińska, Agnieszka. “The Art of Nerves: A Quantitative and Qualitative Analysis of Drama at the Turn of Nineteenth and Twentieth Century.” Digital Scholarship in the Humanities 36.1 (2021): 122–137. Web.
 
[2] Viola, Lorella, and Jaap Verheul. “Mining Ethnicity: Discourse-Driven Topic Modelling of Immigrant Discourses in the USA, 1898–1920.” Digital Scholarship in the Humanities 35.4 (2020): 921–943. Web.
 

[3] Vi vil læse to "manifester", der foreslår forskellige visioner for Digital Humaniora:

Oplæg ved Professor Glen Roe - 15. juni 2023

Professor Gleen Roe talks at South Campus

Mød professor Glenn Roe fra Sorbonne University og hør ham fortælle om projektet "Modelling Enlightenment. Reassembling Networks of Modernity through data-driven research". Det er den 15. juni 2023, 11:00-12:00 på Søndre Campus, lokale 24.0.11. Arrangør: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Studie og DH-Cult.

Læs mere: Intertextual networks of the French Enlightenment: the ModERN Project

Event

For at markere at konferencen Digital Humaniora i de Nordiske og Baltiske Lande starter inviterer DH-Cult og KUB Datalab til oplæg om Digital Humaniora på Søndre Campus. Der er fire oplæg, som belyser, hvordan digitale metoder bliver anvendt i opgaver og inddraget i undervisningen. 

Hvornår

Den 7. marts 2023 fra 10 - 12

Hvor

Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, første sal

Program
10:00 – 10:15
Velkomst, præsentation af dagens program, DHNB, samt DH aktiviteter på Søndre Campus v. Lars Kjær
10:15 – 10:35
Digitale metoder i kinesisk – belyst ud fra en undersøgelse af datingprofiler v. Anna Davidsen Buhl
10:35 – 10:55
Digitale metoder i historie – belyst ud fra en undersøgelse af industrialiseringens udvikling i Danmark v. Mikkel Støvring Hansen
10:55 – 11:05
Kort pause
11:05 – 11:20
Erfaringer fra undervisningslokalet - Introduktion af digitale metoder i undervisningen på Engerom v. Robert Rix
11:20 – 11:40
Erfaringer fra undervisningslokalet - Introduktion af digitale metoder i undervisningen på ToRS v. Bo Ærenlund Sørensen
11:40 – 11:50
Præsentation af KUB Datalabs kalender
11:50 – 12:00
Afslutning og networking

 

 For yderligere information og tilmelding skriv venligst til Lars Kjær på email: lakj@kb.dk.