KB logo

KUB Datalab: Værktøjer & metoder

KUB Datalab

Værktøjer

Hos KUB Datalab bruger og understøtter vi et stort udvalg af software.

Vi har forsøgt at organisere vores hovedværktøjer i kategorier nedenfor. Husk, at mange typer software kan bruges til flere formål. Vi har forsøgt at kategorisere efter hovedformål.

Metoder

Hos KUB Datalab faciliterer vi forskellige kursustyper og metoder til at arbejde med software og værktøjer.

Vi tilbyder bl.a. kurser i databehandling, årlige datasprints og workshops til studerende og forskere, som i kan læse mere om på denne side.

Datasprints

Datasprints er stramt faciliteret. Dette betyder at strukturen er fastlagt fra begyndelsen og øvelser, instruktioner, software og datasæt er nøje udvalgt og afstemt.

Deltagerne bliver introduceret til et udvalgt emne, fastlagte øvelser, det software og datasæt, som de kan anvende for at udføre øvelserne. Organisatorerne er ansvarlige for disse introduktioner, for at sikre at deltagerne er udrustet til at udføre øvelserne, og komme igennem de udfordringer som de vil møde i løbet af datasprintet.

Når datasprintet er i gang, er det op til deltagerne at udføre så mange af øvelserne som de kan. Organisatorerne er tilstedet igennem hele datasprintet for at guide deltagerne, hvis der er behov for det. Når tiden er gået og alle deltagerne er nået i mål, så har alle forhåbentligt lært en hel del mere om emnet, softwaren, dataen og digitale metoder.

Åbne kurser

Vores åbne kurser kan man tilmelde sig via kalenderen. Nogle kurser har indhold, som er målrettet til fag på f.eks. humaniora eller naturvidenskab, og de kurser kan man også melde sig på, hvis man har en tværfaglig interesse. Andre kurser henvender sig til flere fagligheder. Nogle kurser har en praktisk tilgang til læring og lægger vægt på aktiv deltagelse og øvelser, mens andre har en analytisk tilgang til læring.

Deltagelse på de fleste kurser forudsætter ikke forudgående kendskab til de programmer, som vi underviser i. Det er ofte begynderkurser, som gerne skulle kunne inspirere deltagerne til enten at komme igen og deltage i et nyt kursus, eller inspirere deltagerne til efterfølgende at arbejde videre med programmerne på egen hånd. Der er få kurser der forudsætter et kendskab, og det vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

Vi ønsker at skabe et trygt, nysgerrigt og inkluderende læringsrum, hvor det er naturligt at stille spørgsmål, og hvor fejl og usikkerhed ikke bliver forbundet med skam, men som en naturlig del af at lære nyt. Det er vigtigt for os at både undervisere og deltagere tager ansvar for at skabe et inkluderende læringsrum, og at alle bruger et inkluderende og anerkendende sprog og anerkender andres erfaringer og synsvinkler.  

Skriv til os, hvis du har spørgsmål til kurserne. 

Åbne dataværksteder

De åbne værksteder er KUB Datalabs tilbud om drop-in konsultation. Studerende (og andre) kan komme forbi med egne data og konkrete udfordringer, stort som småt. KUB Datalabs team vil så gøre sit bedste for at hjælpe med at løse problemet. Tilgangen afhænger af den konkrete problemstilling, men er normalt eksplorativ og dialogbaseret. Spørgsmål af egentlig statistisk karakter, eksempelvis hvilken test der bør benyttes i en given situation, eller som kræver softwareudvikling, henvises sædvanligvis til KUs tilbud.  KUB Datalabs åbne værksteder understøtter som udgangspunkt al software i Labbets portefølje, men det kan ikke garanteres at der en given dag er medarbejdere med specialviden om et specifikt stykke software på arbejde.

Carpentries

The Carpentries er et globalt netværk af instruktører, organisationer og andre, der underviser I fundamentale kompetencer indenfor programmering og data science. Workshops organiseret under The Carpentries branded er udviklet i et internationalt samarbejde, baseret på evidensbaserede undervisningsteknikker. KUB Datalab tilbyder det fulde udvalg af Carpentries workshops, som præsenteret på https://carpentries.org/, samt skræddersyede workshops baseret herpå.

Kontakt os