KB logo

KUB Datalab: Indsamling

KUB Datalab

Værktøjer

Hos KUB Datalab bruger og understøtter vi et stort udvalg af software.

Vi har forsøgt at organisere vores hovedværktøjer i kategorier nedenfor. Husk, at mange typer software kan bruges til flere formål. Vi har forsøgt at kategorisere efter hovedformål.

Værktøjer til indsamling af data

Python logo

Python

Python er et programmeringssprog tilgængeligt under en Open Source-licens. Det er smart at vide lidt om pythonprogrammering, dels fordi programmeringssproget bliver mere og mere udbredt og benyttet i forskning også inden for humaniora, dels fordi flere analyser inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab afhænger af algoritmer og beregninger. KUB Datalabs pythonkurser beskæftiger sig f.eks. om indsamling af data, analyser af tekstdata og web-scraping.