logo

Kønsforskning: Links

Links

Her finder du nyttige links til videnscentre, kønsforskningscentre på universiteterne og feministiske organisationer

Videns- og informationscentre

Danmark:

Institut for menneskerettigheder: udgiver rapporter og analyser om kønsligestilling, rådgiver ofre for diskrimination og er regeringens vagthund på ligestillingsområdet.

Koordinationen for kønsforskning: koordinerer og initierer kønsforskningstiltag på Københavns Universitet, udarbejder oversigter over undervisning i kønsforskning og tilbyder studerende at tage et certifikat i kønsstudier.

KVINFO: Videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed:  formidler den nyeste viden om ligestilling i Danmark. Centret koordinerer også ligestillingsprojekter i Mellemøsten og driver et mentornetværk for kvinder med flygtninge eller indvandrerbaggrund. 

Island:

Women's history Archives:

Norge:

Kilden: norsk kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning

Sverige:

Nationella sekretariatet för genusforskning​
KvinnSam - nationelt bibliotek för genusforskning

​Norden:

NIKK - Nordisk Information för kunskap om kön

Danske feministiske organisationer