logo

Kønsforskning: Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitikker og kønsstatistik

 Bliv klogere på ligestillingspolitik og kønsstatistik
Ligestillingsdebatten, både i Danmark og internationalt, er fyldt med diskussioner om tal, regeringers ligestillingspolitikker og redskaber. Nedenfor finder du links til 1) de nordiske regeringers ligestillingspolitikker, klagenævn og ligestillingsombud, 2) til de store internationale organisationers sites om ligestilling og 3) masser af officielle kønsstatistikker i ind- og udland.

Statslig ligestillingspolitik - Norden

Danmark:
Ligestillingsministeriet:  Dansk ligestillingslovgivning, handlingsplaner og publikationer.  

 Finland:
Ministry of Social Affairs and Health: Finsk ligestillingslovgivning, handlingsplaner og publikationer.

Island:
Ministry of Welfare:
Islandsk ligestillingslovgivning, handlingsplaner og publikationer.

Norge:
Barne- og likestillingsdepartementet: 
Norsk ligestillingslovgivning, handlingsplaner og publikationer.

Sverige:
Social­departementet: 
Svensk ligestillingslovgivning, handlingsplaner og publikationer.

Klagenævn og ligestillingsombud

Danmark:
Ligebehandlingsnævnet: Afgørelser på klagesager vedr. forskelsbehandling.

 Finland:
Ombudsman for Equality: 
Rådgivende og oplysende organ om overtrædelser af ligestillingsloven.

Norge: 
Likestillings- og diskrimineringsombudetRådgivende og oplysende organ om overtrædelse af ligestillingslovgivningen.

Diskrimineringsnemnda: Afgørelser på klagesager vedr. forskelsbehandling.

Sverige:
Diskrimineringsombudsmannen: 
Rådgivende og oplysende organ om overtrædelse af ligestillingslovgivningen. Afgørelser i klagesager vedr. forskelsbehandling.

Ligestillingsindex

 World Economic Forum: Global Gender Gap Report: Årlig rapport, som ranker alle verdens lande på centrale ligestillingsparametre.

 Eige: Gender Equality Index: EU's ligestillingsindex, hvor de enkelte medlemslande rankes på centrale ligestillingsparametre.

 Inter-Parliamentary UnionLigestillingsindex, som ranker alle verdens lande efter andel af kvinder i politik.

International ligestillingspolitik

EU:
European Commission
: Politiske initiativer, handlingsplaner og publikationer.

 FN:
Unwomen: Politiske initiativer, publikationer og The Commission on the Status of Women.

 OECD: 
Gender Equality: Politiske initiativer, publikationer og statistik.

Statistikker

Norden

Danmark:
​Danmarks Statistik: Site med kønsstatistik og publikationer.

 Finland:
Statistics Finland
: Site med kønsstatistik og publikationer.

Island:
Statistics Iceland:
Site med kønsstatistik og publikationer.

Norge:
Statistics Norway:
Site med kønsstatistik og publikationer.

Sverige: 
Statistics Sweden: 
Site med kønsstatistik og publikationer.

 

Europa og internationalt

 Eige: European Institute for Gender Equality: Site med statistik fra samtlige EU-lande.

FN: 
 Genderstat: International statistik fra hele verden.

 Inter-Parliamentary Union: International statistik fra 1997- om kønsrepræsentation i parlamenter.

 The World Bank: International statistik fra hele verden.