logo

Kønsforskning: Databaser/opslagsværker

Databaser og opslagsværker

Værktøjer og opslagsværker til brug ved litteratursøgninger
Nedenfor finder du links til kønsforskningsbaser, danske almene databaser og oversigter over danske og svenske ph.d.-afhandlinger. Derudover er der tips til gode opslagsværker med leksikale artikler om førende teoretikere, gennemgang af de vigtigste teorier og metoder og definitioner af kønsforskningsfaglige begreber.
Ikke alle ressourcerne er tilgængelige for alle.
Om du kan få adgang til dem eller ej, afhænger af om det universitet, du studerer eller underviser ved, har tegnet en licens. Der er dog adgang for alle, som befinder sig fysisk på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Kønsforskningsdatabaser

Databasen KVINNSAM: indeholder ca. 150.000 referencer inden for nordisk og international kønsforskning. Databasen produceres af det nationale kønsbibliotek i Sverige. Alle publikationer er udstyret med svenske og engelske emneord. Databasen er tilgængelig for alle.

Women's Studies International Database: indeholder ca. 1 million referencer inden for international kønsforskning. Der er adgang til mange af de vigtigste kønsforskningstidsskrifter i fuld tekst og alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord.  Adgang gennem Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Alle andre universitetsbiblioteker, professionsskoler og folkebiblioteker har muligvis også adgang. Spørg på dit lokale bibliotek.  

 

Almene danske databaser

Det Kgl. Biblioteks søgesystem:

Søgesystemet indeholder alle trykte og digitale publikationer, som befinder sig på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek. Alle kan oprette sig som lånere, men ikke alle har adgang til de digitale ressourcer. 

Bibliotek.dk:

Bibliotek.dk indeholder alle publikationer, som er til udlån på de danske folke- og forskningsbiblioteker. Alle kan bestille publikationer gennem bibliotek.dk. Det kræver blot at man er oprettet som låner på et folkebibliotek eller forskningsbibliotek.

Opslagsværker