logo

Kønsforskning: Kvindehistorie

Køns- og kvindebevægelseshistorie

Gå på opdagelse i de mange kilder og digitale fortællinger om de danske og nordiske kvindebevægelser fra 1850-1985
Nedenfor finder du links til bl.a. biografiske opslagsværker, webfortællinger, digitaliserede kvindepoltiske tidsskrifter og forslag til bøger om dansk kønshistorie.

Personalhistoriske databaser

Dansk Kvindebiografisk Leksikon: Digitalt værk med 1924 biografier om betydningsfulde danske kvinder fra middelalderen til i dag.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon: Digitalt værk med 1000 biografier om betydningsfulde svenske kvinder fra middelalderen til i dag

Arkiver

 Arkivmateriale om enkeltstående kvinder, organisationer og bevægelser befinder sig i mange forskellige arkiver og kan ofte være svært at lokalisere. Her et par links til gode steder at begynde:

Kvindehistorisk Samling: befinder sig i Rigsarkivet og rummer arkiver fra bl.a. de danske kvindebevægelser, heriblandt Dansk Kvindesamfunds arkiv og personarkiver fra Rødstrømpebevægelsen.

Kommenteret registrant over Dansk Kvindesamfunds arkiv i Kvindehistorisk Samling.

Arkiv.dk: rummer 500 lokalhistoriske arkivers materiale. Heriblandt også materiale om lokale kvinder, foreninger og organisationer.

 

Digitale ressourcer - Danmark

  En del kildemateriale, bøger, tidsskrifter og småskrifter der vedrører den danske kvindebevægelses historie er blevet digitaliseret og gjort tilgængelig for alle. Her links til de vigtigste ressourcer:


Kvindekilder: består af 11 fortællinger om vigtige temaer i dansk kvindestorie fra 1850-1985. Til hver fortælling knytter sig en lang række digitaliserede originalkilder.

Tidsskrifter 1885-1920: giver adgang til 5 kvindepolitiske tidsskrifter: "Kvinden og Samfundet", 1885-1920; "Kvindebladet Hvad vi vil", 1888-94; "Kvindestemmeretsbladet", 1907-13; "Kvindevalgret", 1908-15 og "Kristelig Kvindeblad", 1910-13. 

230 småtryk fra stemmeretskampen ca. 1900-1920: fx. pamfletter, sange, vedtægter for stemmeretsforeninger, plakater og meget mere.

Småskrifter udgivet af Dansk Kvindesamfund: En del af de småskrifter mv., som Dansk Kvindesamfund udgav fra ca. 1873-1900 er digitaliseret. 

Værker skrevet af danske  kvinder, der kæmpede for kvindesagen fra ca. 1850-1940: Her finder du erindringer, oversigtsværker, tidsskrifter og meget mere.

Fortællinger og kildemateriale i Danmarkshistorien.dk
Kampen for kvinders valgret, 1871-1915

Kvindekamp og kønsroller, 1960-1985

Digitale ressourcer - Island, Norge og Sverige

Danske kvinder har historisk set haft tætte forbindelser til kvindesagsforkæmpere og kvindebevægelser i de øvrige skandinaviske lande. Her nogle gode links til fortællinger om islandsk, norsk og svensk kvindebevægelseshistorie. 

The Women's History Archives: Fortællinger om islandsk køns- og kvindebevægelseshistorie.

Kvinner i Norge gjennom 100 år: Fortællinger om norsk køns- og kvindebevægelseshistorie 1880-1980.


5 kvindehistoriske portaler: Fortællinger om svensk køns- og kvindebevægelseshistorie 1880-1980. 
Digitalt arkiv over ældre svenske kvindetidsskrifter: 14 digitaliserede kvindepolitiske tidsskrifter fra ca. 1770-1930.