KB logo

Retorik: Velkommen

Faget dækker overordnet områderne teoretisk, praktisk og historisk retorik og behandler emner som argumentation, retoriske funktioner, handlinger og normer (fx vurderingskriterier for offentlig debat), mundtlig og skriftlig kommunikation, principper for god fremførelse, topik, konkret kommunikation og tekstproduktion inden for alle medier og genrer mv. Retorik er i udpræget grad et tværgående fag, der berører bl.a. filosofi, litteraturvidenskab, film- og medievidenskab, lingvistik og samfundsfag, så kig også under disse fag. Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik nedenfor.

Databaser

Danske taler
Danske Taler er en talesamling på pt. 2000 danske taler af politikere, debattører og almindelige borgere m.fl.

Linguistics and Language Behavior Abstracts

LLBA svarer til den trykte bibliografi af samme navn og er ved siden af MLA den vigtigste lingvistiske bibliografi i elektronisk udgave. Den har abstracts til tidsskriftsartikler, samt referencer til bøger, disputatser og anmeldelser. I modsætning til MLA dækker den bredt sprogområdet, således f.eks. også børns sprogtilegnelse, dialektologi, computer- og matematisk lingvistik, sprogterapi, kunstig intelligens, tosprogethed, sprogpsykologi, sociolingvistik, sprogfilosofi. Den har også en god dækning af små og eksotiske sprog. Fra 1973-. Adgang for via login i Soeg.kb.dk.

Flere databaser…

Hjælpemidler (ordbøger, leksika etc.)

A Handbook of Rhetorical Devices
Robert A. Harris. Alfabetisk opslagsværk på engelsk. Opdateres løbende. Gratis.

Encyclopedia of Rhetoric

The Encyclopedia of Rhetoric is a comprehensive survey of one of the Western world's oldest disciplines. Its 150 entries, written by leading scholars, bring together expertise in classical studies, philosophy, literature, literary theory, cultural studies, speech, and communications in a comprehensive treatment of the art of persuasion. The Encyclopedia is the most wide-ranging reference work of its kind, combining theory, history, and practice, with a special emphasis on public speaking, performance, and communication. Login i Soeg.kb.dk for adgang.

Flere opslagsværker….

Spørg gerne mig

 
K.M. Ørnstrup Karen Margrethe Ørnstrup
Bibliotekar

kmoe@kb.dk
(+45) 9132 4138

 

KOMM/IKK Biblioteket

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på KOMM/IKK-biblioteket på Karen Blixens Plads, bygning 14.2.
Læs mere om biblioteket her.