KB logo

Retorik: Velkommen

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Karen Margrethe Ørnstrup

kmoe@kb.dk
(+45) 9132 4138

Faget

 KOMM Biblioteket

Faget dækker overordnet områderne teoretisk, praktisk og historisk retorik og behandler emner som argumentation, retoriske funktioner, handlinger og normer (fx vurderingskriterier for offentlig debat), mundtlig og skriftlig kommunikation, principper for god fremførelse, topik, konkret kommunikation og tekstproduktion inden for alle medier og genrer mv. Retorik er i udpræget grad et tværgående fag, der berører bl.a. filosofi, litteraturvidenskab, film- og medievidenskab, lingvistik og samfundsfag.

Universitetsbiblioteket anskaffer bøger, tidsskrifter og elektroniske ressourcer inden for fagets interesseområder til brug for studerende og forskere ved Københavns Universitet. De fleste trykte materialer kan frit hjemlånes, mens adgang til licensbelagte e-ressourcer kræver login i Katalogen. Studerende og ansatte ved KU har fjernadgang til disse ressourcer.

Via fanebladene ovenfor findes vejledninger til søgning i forskellige materialetyper samt redskaber til søgning i form af opslagsværker og databaser. Desuden giver en linksamling adgang til udvalgte steder og ressourcerinternettet.

 

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på KOMM/IKK-biblioteket på Karen Blixens Plads, bygning 14.2.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: