KB logo

Retorik: Velkommen

Find litteratur

KUB Søndre Campus

KOMM bibliotek

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Faget

 KOMM Biblioteket

Faget dækker overordnet områderne teoretisk, praktisk og historisk retorik og behandler emner som argumentation, retoriske funktioner, handlinger og normer (fx vurderingskriterier for offentlig debat), mundtlig og skriftlig kommunikation, principper for god fremførelse, topik, konkret kommunikation og tekstproduktion inden for alle medier og genrer mv. Retorik er i udpræget grad et tværgående fag, der berører bl.a. filosofi, litteraturvidenskab, film- og medievidenskab, lingvistik og samfundsfag.

Universitetsbiblioteket anskaffer bøger, tidsskrifter og elektroniske ressourcer inden for fagets interesseområder til brug for studerende og forskere ved Københavns Universitet. De fleste trykte materialer kan frit hjemlånes, mens adgang til licensbelagte e-ressourcer kræver login i Katalogen. Studerende og ansatte ved KU har fjernadgang til disse ressourcer.

Via fanebladene ovenfor findes vejledninger til søgning i forskellige materialetyper samt redskaber til søgning i form af opslagsværker og databaser. Desuden giver en linksamling adgang til udvalgte steder og ressourcerinternettet.

Informationsspecialisten hjælper gerne med spørgsmål inden for litteratur- og informationssøgning – brug blot kontaktadressen, som findes i højre kolonne på siden.

Se en lille film om os:

Kontakt

 
K.M. Ørnstrup Informationsspecialist,
bibliotekar

Karen Margrethe Ørnstrup
kmoe@kb.dk
(+45) 9132 4138

Book en informationsspecialist

Er du i tvivl om hvilke databaser du skal søge i, eller har du svært ved at finde relevant litteratur til opgaven?

Få vejledning

Spørg biblioteket

Ny på biblioteket?