KB logo

Religionsvidenskab: Velkommen

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Muhamed Fajkovic

mufa@kb.dk
(+45) 9132 4571

 

Søren Rantzau

sra@kb.dk
(+45) 2868 0795

Hvad er religionsvidenskab?

Denne faglige guide henvender sig primært til studerende ved Københavns Universitet, og indeholder gode råd om hvor og hvordan man søger og finder litteratur inden for det religionsvidenskabelige område. På disse sider finder du bl.a.:
- Liste over relevante faglige databaser
- Tips til hvordan at søge og finde litteratur
- Informationer om online tidsskrifter og e-bøger
- Oplysninger om trykte bøger og specialer vi har i vores beholdninger

Religionsvidenskab (som skal ikke forveksles med teologi) er et fag som prøver at forstå religiøse fænomener i deres kulturelle, sociale og historiske sammenhæng, og derfor arbejder man med både antropologiske beskrivelser, sociologiske undersøgelser, religiøse kilder, m.m. Det er et bredtfavnende fag, både tematisk og metodisk, og også af den grund vil denne type guide aldrig være udtømmende. Du er altid mere end velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål  

 

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på ToRS/Saxo-biblioteket i bygning 10.2.47.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her:

Find litteratur