Skip to Main Content

ITU Biblioteksservice: Om ITU Biblioteksservice

IT-Universitetet

KUB Søndre Campus

Om ITU Biblioteksservice

ITU biblioteksservice er et samarbejde mellem IT-Universitetet i København og Det Kgl. Bibliotek. Samarbejdet mellem ITU og Det Kgl. Bibliotek blev etableret i slutningen af 2007.

Aftalen om ITU Biblioteksservice indeholder en række forskellige services, se årsplanen for ITU Biblioteksservice

Som ITU bruger, både ITU studerende og ITU ansatte, er der adgang til en række online databaser og tidsskrifter gennem det Kgl. Biblioteks søgesystem https://soeg.kb.dk/. Under fanen e-ressourcer finder du en lister over alle ITU e-ressourcer, som du har adgang til, når du er logget ind i www.soeg.kb.dk.

ITU studerende kan frit benytte studie- og læsepladser på biblioteket på Sdr. Campus, Karen Blixens Plads 7, og du har mulighed for at reservere grupperum til projekt- eller opgaveskrivning.

ITU ansatte og studerende kan desuden bestille fysiske bøger i bibliotekssystemet, soeg.kb.dk, og reserverede bøger kan afhentes på Sdr. Campus biblioteket eller på et af de andre af biblioteker.

ITU undervisere har mulighed for at bestille introduktioner til litteratursøgning i forbindelse med at de studerende på deres kurser skal skrive opgave, som f.eks. bacheloropgave, speciale eller mindre opgaver. Vi kan tilpasse indholdet og længde af introduktionen til netop jeres kursus, og hvad de studerende har behov for. Se eksempler på kurser biblioteket tilbyder på denne side med oversigt over kursereller skriv til os på ITU-biblioteksbetjening@kb.dk.

Biblioteket tilbyder også en generel introduktion til biblioteket for nye studerende både på bachelor- og kandidatstudiet og for master studerende. ITU undervisere er meget velkomne til at henvende sig til biblioteket,  e-mail: ITU-biblioteksbetjening@kb.dk, og lave en aftale om en kortere eller længere introduktion til hvordan de studerende bruger biblioteket og får adgang til online artikler og databaser, som de kan bruge igennem hele deres studie på ITU.

ITU studerende kan også få vejledning i litteratursøgning, i forbindelse med at de skal skrive bacheloropgave eller speciale, ved at benytte sig af servicen ’Bestil en informationsspecialist.