KB logo

Engelsk: Velkommen

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

Maria Jørgensen
Informationsspecialist

mag.art. i litteraturvidenskab
Fagområde: Engelsk

Har du brug for hjælp til litteratursøgning?

Ring på tlf. 9132 4129
eller skriv en email

Find også Engerom Biblioteket på Facebook

 

Vi anbefaler

MLA International Bibliography 

Databasen er vigtigste kilde til information om litteraturvidenskabelig forskning. Du kan både finde videnskabelige artikler, monografier, antologier og meget mere.

Find flere databaser her.

Vi anbefaler

 

Tidsskriftet MELUS omhandler multietnisk litteratur i Amerika både før og nu. 

Find flere tidsskrifter her.

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på Engerom-biblioteket i bygning 23, lokale 23.3.42-44.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: