KB logo

Dansk ret: Velkommen

Denne guide rummer links til danske lovforarbejder, love og regler, retspraksis, oversatte danske love, litteratur mm.

Foreslå en bog

Ny på biblioteket?

Gyldendals røde ordbøger online. Indhold: Gyldendals røde, Vinterberg & Bodelsen, Fagordbog, Økonomisk ordbog

Danske retskilder

Denne fagside er en vejledning i, hvor og hvordan man kan finde danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. Fagsiden tager udgangspunkt i dels de materialer (bøger, tidsskrifter, databaser), som biblioteket råder over, dels frit tilgængelige ressourcer på Internettet.

Kontakt

Profile Photo
Bo Søgaard Jensen

Spørg biblioteket