KB logo

Dansk ret: Velkommen

Denne guide rummer links til danske lovforarbejder, love og regler, retspraksis, oversatte danske love, litteratur mm.

Her finder du links til danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Bo Søgaard Jensen

bsj@kb.dk
(+45) 91325093

Gyldendals røde ordbøger online. Indhold: Gyldendals røde, Vinterberg & Bodelsen, Fagordbog, Økonomisk ordbog

På Karen Blixens Plads 7 finder du en samling af kommenterede love samt semesterlitteratur i det omfang, underviserne har bedt om at få det stillet til rådighed på biblioteket. Både kommenterede love og semesterlitteratur er kviklån, der kan lånes 1 dag. 

Øvrige bøger mv. skal bestilles via Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

Mandag til fredag kl. 12-15 kan du endvidere få hjælp til at finde den litteratur, du skal bruge.