KB logo

Dansk ret: Velkommen

Denne guide rummer links til danske lovforarbejder, love og regler, retspraksis, oversatte danske love, litteratur mm.

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Ny på biblioteket?

Gyldendals røde ordbøger online. Indhold: Gyldendals røde, Vinterberg & Bodelsen, Fagordbog, Økonomisk ordbog

Danske retskilder

Denne fagside er en vejledning i, hvor og hvordan man kan finde danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. Fagsiden tager udgangspunkt i dels de materialer (bøger, tidsskrifter, databaser), som biblioteket råder over, dels frit tilgængelige ressourcer på Internettet.

Kontakt

Profile Photo
Bo Søgaard Jensen

Spørg biblioteket