Dansk ret: Velkommen

Denne guide rummer links til danske lovforarbejder, love og regler, retspraksis, oversatte danske love, litteratur mm.

Kontakt biblioteket

Foreslå en bog

Danske retskilder

Denne fagside er en vejledning i, hvor og hvordan man kan finde danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. Fagsiden tager udgangspunkt i dels de materialer (bøger, tidsskrifter, databaser), som biblioteket råder over, dels frit tilgængelige ressourcer på Internettet.

Subject Guide

Inger Barnechow Hansen's picture
Inger Barnechow Hansen

Ny på biblioteket?

Gyldendals røde ordbøger online. Indhold: Gyldendals røde, Vinterberg & Bodelsen, Fagordbog, Økonomisk ordbog