KB logo

Informationsstudier: Fagside

Trykte tidsskifter

Der findes trykte tidsskrifter tre steder: I KOMM Biblioteket findes de ’levende’ abonnementer for indeværende kalenderår. På 1. sal i bygning 14 findes de fleste årgange af danske, skandinaviske, centrale og ’levende’ tidsskrifter som ikke findes i e-form. Tidsmæssigt starter denne samling i år 2000, men der kan være ældre årgange. De står i alfabetisk orden.
Endelig findes i magasin ældre, ’eksotiske’ og sjældne tidsskrifter, som ikke findes i e-form, samt ældre årgange. Har du behov for en kopi – kontakt da personalet. Ingen hjemlån.

Tværvidenskabelige databaser

Svenske og norske databaser

Biblioteket har en række bibliotekshistoriske genstande, billeder, plakater, småtryk, avisudklip m.m.

Avisudklip - Biblioteket har abonneret på danske avisudklip omhandlende biblioteker 1983-2007. Disse udklip mangler dog for nogle år i sommermånederne. Biblioteket har desuden arvet Bibliotekstilsynets ret omfattende avisudklipsamling, der går helt tilbage til oprettelsen af Bibliotekstilsynets forgænger Statens Bogsamlingskomité i 1910, men reelt omfatter den kun 1961-1983. Adgang til avisudklipsamlingen fås ved henvendelse i Biblioteket. Ses ikke i katalogen.

Bibliotekshistorisk billedsamling - Samling arvet fra Bibliotekstilsynet. Omfatter ca. 3.500 overvejende danske fotos, primært fra i sort/hvid. Samlingen er ordnet i fire hovedområder: "Grupper / Institutioner", "Personer", "Saglig" og "Topografisk”. Dækker tidsmæssigt ca. 1900-1995. Kan ikke lånes, men kontakt personalet om brug. Ses ikke i katalogen.

Småtryk - Bibliotekshistoriske småtryk forefindes på nuværende tidspunkt, i en separat arkivrække, som kan slås op i en registrant (Excel). Denne del-samling registrerer årsberetninger og kataloger mv. fra danske biblioteksforeninger, folkebiblioteker og centrale institutioner, samt indtil 1980 også en del materiale fra forskningsbiblioteker. Tidsmæssigt dækkes ca. 1824-1985. Ses ikke i katalogen.

​Plakater - Plakater om biblioteker. Samlingen består af ca. 710 plakater med relation til biblioteksvirksomhed, fortrinsvis danske fra perioden 1980-2000. Samlingen er ordnet i fire grupper: Arrangementsvirksomhed, Litteraturformidling, Børnebiblioteker og Generel PR for biblioteker. Plakaterne er katalogiseret og kan søges i vores katalog. Skriv 'plakat' i søgefeltet. Så kan du kombinere din søgning med andre ord. Kan ikke hjemlånes. Tal med personalet om adgang.

​Desuden ejer biblioteket nogle genstande af bibliotekshistorisk værdi. Disse kan beses eller lånes efter aftale. Ses ikke i katalogen.

Den boghistoriske eksempelsamling rummer omkring 2.000 historisk signifikante bøger trykt og udgivet fortrinsvis i Danmark i tidsrummet fra ca. 1500 til nu.

Boghistorisk eksempelsamling
Efter aftale kan man få adgang til materialer fra denne samling til forskningsbrug.

Den boghistoriske eksempelsamling ved Institut for Kommunikation (KOMM) er en studiesamling der blev opbygget i laboratoriet ved fagområdet Bogvæsen på Danmarks Biblioteksskole i København i årene 1956-2010.

Samlingen rummer omkring 2.000 historisk signifikante bøger trykt og udgivet fortrinsvis i Danmark i tidsrummet fra ca. 1500 til nu. Specielt rummer samlingen tidstypiske bogudgivelser som viser udviklingen af kvalitetsopfattelsen blandt danske forlæggere og de grafiske fags udøvere, samt den voksende brug af illustrationer i bøger. Desuden rummer samlingen relateret faglitteratur om bogvæsentlige emner.

I samlingen findes:    Bøger/værker og materialer opstillet tematisk om:

  • bøger og boghistorie generelt
  • tilgrænsende fagområder
  • papir og papirproduktion
  • bogbind og færdiggørelse
  • skrift og skriftdesign
  • typografi og grafisk design
  • grafik, illustrerede bøger og trykte illustrationer

Boghistoriske eksempler opstillet i kronologisk orden.

Find bacheloropgaver og specialer af tidligere studerende på uddannelsen.

Studenteropgaver (1971- 2007) - Bibliotekets samling af  hovedopgaver og specialer er registreret i katalogen. Bemærk at ikke alle hovedopgaver og specialer kan beses. Opgaver markeret med " Klausuleret ifølge forfatterens beslutning" kan kun ses mod forfatterens skriftlige tilladelse. Nogle opgaver henviser til e-udgaver. Der er åben og gratis adgang til disse. Registreringen i katalogen ophørte med udgangen af 2007. Efter aflevering til Rigsarkivet, har instituttet kun ét eksemplar selvom katalogen siger to. Du kan spørge, om vi har et eksemplar, men ellers skal du til Rigsarkivet.

Studenterprojekter 2008-2019 -  Studenteropgaver fra Danmarks Biblioteksskole, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Institut for Informationsstudier (INF) fra 2008-2018. Specialer og erhvervsrelaterede projekter; dog kun bachelor i perioden 2008-2013. Disse kan findes via søgessystemet, hvor specialer og erhvervsrelaterede projekter (bibliotekar DB) i fuldtekst er tilgængelige.
Her er link til søgeadgangen https://soeg.kb.dk/discovery/search?vid=45KBDK_KGL:SPECIALER&lang=da

Studenterprojekter 2020-  - Studenteropgaver for Institut for Kommunikation (KOMM) findes også her:
https://soeg.kb.dk/discovery/search?vid=45KBDK_KGL:SPECIALER&lang=da
Bemærk: Upload er blevet frivillig, så antallet af opgaver er begrænset.

ca. 1940-1978: Anmeldelser og forfatteromtaler i danske dagblade forfatter og emne indgang (Holger og Karen Pedersens avisudklipssamling). Henvendelse i bibliotekets åbningstid.

1965 – 2005: Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade. Henvendelse i bibliotekets åbningstid.

1990 - : Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade. Søg i Infomedia eller via Bibliotek.dk på bogens titel.

1996- : Lektørudtalelser/Materialevurderinger: Biblioteksfaglig bedømmelse af nye bøger. Søg via Bibliotek.dk på bogens titel.

Biblioteket har en række samlinger af trykte bøger med forskellige anvendelsesmuligheder.

Bf-Håndbøger: I bygning 14.1 findes en række ordbøger og enkelte andre opslagsværker på de lave hylder indenfor døren.


Bibliografisamling: Eksempelsamling til undervisningsbrug. Består af danske og udenlandske trykte bibliografier. Samlingen er placeret i kælderen.  Kan ikke hjemlånes, men værker kan bruges på instituttet. Kontakt personalet for brug.


Boghistorisk Eksempelsamling: Kun til forskningsbrug efter aftale med personalet. Læs mere om samlingen her.


Bibliotekets udlånssamling (KU KOMM INF): Dækker alle emner beslægtet med arkiver, biblioteker, litteratur, læsning, pædagogik, medier, kultur og museer. Står på åbne hylder på Campusbiblioteket, Karen Blixens Plads 7.


Historisk Børnebogssamling: Samling af ældre danske børnebøger doneret af fhv. skolebibliotekar Emil Johansson, København til Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek i 1995 og 1996. Samlingen indeholder ældre børnelitteratur på dansk, incl. oversættelser fra engelsk, tysk og fransk. Mange af værkerne findes i mange forskellige oplag, udgaver og oversættelser. Endvidere findes der titler på norsk, svensk, engelsk og tysk og enkelte andre sprog. I alt ca. 5.200 bind. Samlingen er registreret i Bibliotekskatalogen under placeringsbetegnelsen "HBø" for Historisk Børnebogssamling. Alle oversættere og illustratorer er registreret, også i de tilfælde hvor der er særlige omslagsillustratorer. De mange børnebogsserier er registreret og opstillet efter forfatter. Kan ikke hjemlånes, men kan læses på instituttet. Kontakt personalet.


Referencesamlingen: Består af eksempler på danske eller udenlandske trykte håndbøger og encyklopædier. Opstillet efter emne ved hjælp af klassifikationssystmet DK5. Samlingen er placeret i på 1. etage i bygning 14. Kan ikke hjemlånes.
 

Semesterhylde:  Bøgerne kan ses på stedet (Bygning 14.2), men må ikke forlade bygningen. Kan ikke lånes.
 
 Andre materialer
 Plader - Biblioteket har ca. 100 LPer med dansk indhold. Efter aftale kan de høres på biblioteket.

Fagansvarlige

 

Karen Margrethe Ørnstrup
Informationsspecialist

+45 91352 4138
kmoe@kb.dk

 

Jeanette JohansenJeanette Mai-Britt Johansen
Informationsspecialist

+45 9135 6450
jeaj@kb.dk


Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 7
2300 København S