KB logo

Økonomi: Fagside

Kontakt

Lars Hansen
Kontorfuldmægtig

+45 9132 4352
larh@kb.dk


Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
Gothersgade 140
1353 København K