KB logo

Arkæologi: Forside

Arkæologi

 Velkommen til fagsiden i arkæologi

Fagsiden i arkæologi giver dig mulighed for at orientere dig i et udvalgt af materialer, som Det Kongelige Bibliotek stiller til rådighed for studerende, undervisere og ansatte ved Københavns Universitet.

Faget arkæologi omfatter studiet af kulturer med udgangspunkt i de materielle levn. I dansk tradition deles forskningsområdet i tre hovedgrupper:

Forhistorisk arkæologi, som primært beskæftiger sig med Europa, særlig Skandinavien, og oftest med perioder og regioner uden skrevne kilder, men fagets tidsramme rækker helt frem i moderne tid.

Nærorientalsk arkæologi, som dækker Mellemøsten og Nordafrika indtil moderne tid.

Klassisk arkæologi, som dækker de græske kolonier, Italien og Romerriget.

Den øvrige verdens arkæologi, og Europas arkæologi i historisk tid herunder også middelalderarkæologi er ikke selvstændige studiefag på Københavns Universitet, men biblioteket køber ind så der også er mulighed for at orientere sig indenfor de fagområder.

Kontakt

 

 

Mail: kb@kb.dk

KUB Søndre Campus

Saxo bibliotek

ToRS bibliotek

Foreslå en bog