KB logo

Arkæologi: Forside

Velkommen til fagsiden for

Her finder du links til fagets vigtigste databaser, opslagsværker og tidsskrifter. Klik på fanebladene ovenfor.

 

Lars Kjær

lakj@kb.dk
(+45) 9132 4613

 

Oddur Hansen

oddh@kb.dk
(+45) 9132 4654

Fagsiden i arkæologi giver dig mulighed for at orientere dig i et udvalgt af materialer, som Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed for studerende, undervisere og ansatte ved Københavns Universitet.

Faget arkæologi omfatter studiet af kulturer med udgangspunkt i de materielle levn. I dansk tradition deles forskningsområdet i tre hovedgrupper:

Forhistorisk arkæologi, som primært beskæftiger sig med Europa, særlig Skandinavien, og oftest med perioder og regioner uden skrevne kilder, men fagets tidsramme rækker helt frem i moderne tid.

Nærorientalsk arkæologi, som dækker Mellemøsten og Nordafrika indtil moderne tid.

Klassisk arkæologi, som dækker de græske kolonier, Italien og Romerriget.

Den øvrige verdens arkæologi, og Europas arkæologi i historisk tid herunder også middelalderarkæologi er ikke selvstændige studiefag på Københavns Universitet, men biblioteket køber ind så der også er mulighed for at orientere sig indenfor de fagområder.

KUB datalab

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Du finder et udvalg af bøger og tidsskrifter på ToRS/Saxo-biblioteket i bygning 10.2.47.
Læs mere om biblioteket her.

Find vej til biblioteket med videoen her: