KB logo

Antropologi: Velkommen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Kurser

Faget

Antropologien studerer kultur- og samfundstyper, og samspillet mellem sociale forhold og kulturelle forestillinger, såvel lokalt som i et globalt perspektiv. Fagets metode bygger på feltarbejdet, med konkrete studier af enkelte samfund og kulturelle fænomener.

Tværkulturelle sammenlignende analyser er desuden et væsentligt metodisk grundlag. Et af antropologiens kendetegn er holismen, helhedsperspektivet, hvor der lægges vægt på, at enkelte emner belyses i en større kulturel sammenhæng.

Faget svarer til det engelske Social Anthropology og det amerikanske Cultural Anthropology. 

Nyeste adgang til antropologitidsskrifter

 
 

NIAS - Information om Asien

Kontakt

Erik Schwägermann 
Informationsspecialist
Telefon: 91 32 46 17
Mail: es@kb.dk

Per Hansen 
Informationsspecialist
Telefon: 9132 4586
Mail: peha@kb.dk

Ny på biblioteket?

Spørg biblioteket