KB logo

EU-ret: Velkommen

Foreslå en bog

Ny på biblioteket?

EU ordbogen

EU ret

Kilde Wikipedia Commons

(Image: Wikipedia Commons)

Denne guide rummer links til EU lovforarbejder, love og regler, retspraksis, litteratur m.m.

Kontakt

Profile Photo
Massimo Soldano
Kontakt: Website

Spørg biblioteket