KB logo

EU-ret: Velkommen

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

Ny på biblioteket?

EU ordbogen

EU ret

Kilde Wikipedia Commons

(Image: Wikipedia Commons)

Denne guide rummer links til EU lovforarbejder, love og regler, retspraksis, litteratur m.m.

Kontakt

Profile Photo
Massimo Soldano
Kontakt: Website

Spørg biblioteket