KB logo

Adgang til film og tv for KU-ansatte og studerende: Home

Film

Filmværker:
Filmværker udgivet på fysiske medier i Danmark (vhs, dvd, blu-ray) kan ses på læsesalen på Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1. Bestil via Bibliotekssystemet. Se information Find-materiale/videosamlingen.

Filmværker (biografspillefilm) udsendt i dansk tv kan ses via mediestream.dk på KB’s fysiske lokationer på følgende adresser:
mediestream/adgang. Du kan også logge på Mediestream som KU-bruger og få adgang til sendefladen, dog med en del begrænsninger.

Det Danske Filminstitut:
KB er pligtafleveringsinstitution for filmværker udsendt i dansk tv, eller som er udgivet på vhs/dvd/blu-ray. KB henviser til DFIs samling for øvrige biograffilm, som kan ses inden for åbningstiden i Videotekets gennemsynsfaciliteter på Det Danske Filminstitut.

Kanopy:

Gratis, faglig kurateret streaming-service for biblioteker og universiteter. Der bliver tilføjet nye titler hver måned. Man kan tilgå Kanopy med en IP-adresse fra KU eller KUB, men kun de titler, der er specifikt udvalgt til Filmsektionen på Københavns universitet.

Filmværker:
Filmværker udgivet på vhs, dvd og blu-ray kan ses på læsesalen på Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1. Bestil via Bibliotekssystemet. Se information Find-materiale/videosamlingen.

Filmværker (biografspillefilm) udsendt i tv kan ses via mediestream.dk på KB’s fysiske lokationer på følgende adresser:
Mediestream/adgang eller ved at logge på Mediestream som KU-bruger.

Fillevering:
Forskere med et forskningsformål kan få tilsendt en digital kopi af værket, såfremt værket ikke kan erhverves i almindelig handel (jf. OHL 16a, stk 3). Kopien må ikke anvendes til andet end forskning, dvs. fx ikke til undervisning. Bestil via Spørg biblioteket att. Digital Kulturarv

Det Danske Filminstitut:
KB er pligtafleveringsinstitution for filmværker udsendt i dansk tv, eller som er udgivet på vhs/dvd/blu-ray. KB henviser til DFIs samling for øvrige biograffilm, som kan ses inden for åbningstiden i Videotekets gennemsynsfaciliteter på Det Danske Filminstitut.

Kanopy:
Gratis, faglig kurateret streaming-service for biblioteker og universiteter. Der bliver tilføjet nye titler hver måned. Man kan tilgå Kanopy med en IP-adresse fra KU eller KUB, men kun de titler, der er specifikt udvalgt til Filmsektionen på Københavns universitet.

Gennemsyn

Videogennemsyn på Københavns Universitetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7,
Søndre Campus.

Biblioteket har foreløbigt ét gennemsynsrum, hvor op til fire personer ad gangen kan se film og TV. Alle film fra indeværende semesters filmkørselsliste kan lånes fra skranken i stueetagen (sammen med hovedtelefoner).

Man kan også bestille andre titler fra KBs samlinger og gennemse dem på stedet. Det vil være en god idé at booke grupperummet på forhånd, da det også bruges til andre formål. Lokalet ligger på 2. sal, grupperum 3.

TV

Streaming:
KB giver adgang til tv-materiale via mediestream.dk pt. ca. 2.3 millioner tv-udsendelser udsendt i dansk tv (1963-)
KU-ansatte og KU-studerende kan benytte servicen ved at logge ind med deres WAYF adgang på  Mediestream/tv.


Digitalisering:
Tv-udsendelser som endnu ikke er digitaliserede (før 2005), kan bestilles on demand via Danske-radio-og-tv-udsendelser/bestil

Streaming:
KB giver adgang til tv-materiale via mediestream.dk pt. ca. 2.3 millioner tv-udsendelser udsendt i dansk tv (1963-)
KU-ansatte og KU-studerende kan benytte servicen ved at logge ind med deres WAYF adgang på  Mediestream/tv.

Fillevering:
Forskere med en konkret forskningsopgave med et dokumenteret særligt behov for at have materialet som en fil i stedet for som stream, kan desuden få adgang til at downloade udsendelser i høj kvalitet fra Mediestream, eller hvor download ikke er teknisk muligt, få tilsendt filen. Et sådan særligt behov kan fx være at have adgang til materialet offline, nærstudier af en tv-udsendelse i høj kvalitet, eller for at kunne transskribere eller analysere via software, der kan afspille filen. Bestil via Mediestream/forskeradgang

Digitalisering:
Tv-udsendelser som endnu ikke er digitaliserede (fra før 2005) kan bestilles on demand via Danske-radio-og-tv-udsendelser/bestil

Reklamefilm

Streaming:
KB giver adgang til tv-reklamefilm og biografreklamefilm via mediestream.dk for KU-ansatte og KU-studerende via WAYF login. 


Se mere her: Find-materiale/reklamefilm

Streaming:
KB giver adgang til tv-reklamefilm og biografreklamefilm via mediestream.dk for KU-ansatte og KU-studerende via WAYF login. 

 

Fil levering:
Forskere med et forskningsformål kan få tilsendt en digital kopi af værket, såfremt værket ikke kan erhverves i almindelig handel (jf. OHL 16a, stk 3). Kopien må ikke anvendes til andet end forskning, dvs. fx ikke til undervisning. Bestil via Spørg-biblioteket att. Digital Kulturarv.
Se mere her: Find-materiale/reklamefilm

 

Kontakt

Kenneth T. de Lorenzi
Biblioteksmedarbejder
Digital kulturarv, København

+45 9132 4314
ktdl@kb.dk

Charlotte Arnholtz
Informationsspecialist

+45 9132 4606
char@kb.dk

Nyheder og FAQ

Hvordan kan jeg få hjælp?
Personlig betjening på: Københavns Universitetsbibliotek på Søndre Campus

Digital betjening online: Spørg-biblioteket

Overdragelsen af AV-arkivet til Det Kgl. Bibliotek
AV-arkivet på Institut for Kommunikation (KU) blev oprettet som en samling til brug for forskning og undervisning på det daværende Institut for Filmvidenskab i slutningen af 1970’erne. Omfanget er cirka 60.000 titler fordelt på cirka 35.000 fysiske enheder. Det blev i 2023 besluttet at lukke dette arkiv som et lokalt, institutforankret forsknings- og undervisningsarkiv, og der blev indgået en aftale mellem KU og KB om at arkivet skulle overdrages til KB. Alle materialer blev overført i løbet af 2023, dog undtaget materialer som KB havde i forvejen. Arkivet forventes at være fuldt digitaliseret i løbet af 3-5 år. En del materialer har KB dog ikke hjemmel til at digitalisere (typisk ikke-danske udgivelser), og disse bevares på fysiske medier så længe disse kan afspilles. Adgang til disse materialer håndteres på efterspørgsel.

Hvad blev der af AV-arkivets database?
Databasen for AV-arkivet blev nedlagt efter overførslen af materialer til KB. Poster på tv vil blive tilgængelige i Mediestream, og poster på udgivne værker på vhs, dvd og blu-ray vil blive tilgængelige i Bibliotekssystemet. De materialer, der som udgangspunkt ligger uden for KB’s hjemmel, vil fremgå af en særlig registrant.

Hvordan bevares og tilgængeliggøres nyt materiale efter AV-arkivets lukning ?

KB’s samlinger af tv og film udbygges dagligt. Alle film, der udgives i Danmark på dvd og blu-ray, indsamles og stilles til rådighed, så snart de er katalogiseret og indlemmet.

Tilvæksten af tv-udsendelser i Mediestream er cirka 700 udsendelser hvert døgn. Se indsamlingsprofilen her: Find-materiale/tv-kanaler. Hvis du har ønsker til ændringer i indsamlingsprofilen, så skriv til Spørg-biblioteket

Hvordan får jeg adgang til materialet i Mediestream?

For at få adgang skal man klikke på LOG IND i øverste højre hjørne på mediestream.dk. Derefter vælger man i listen af institutioner Københavns Universitet. Man kan nu logge ind med sit vanlige institutions-login (WAYF). 

Hvad hvis jeg ikke kan finde materialet i Mediestream?

Tv: Tjek om vi har det på bånd, og hvis vi har det, kan du bestille en digitalisering og få materialet i Mediestream (5-10 dages leveringstid):

Oversigt over KB’s tv-materiale: Find-materiale/tv-kanaler

Bestil en digitalisering: Find-materiale/danske-radio-og-tv-udsendelser/bestil

Film: Tjek om vi har det på vhs/dvd/blu-ray, og hvis vi har det, kan du bestille det til læsesal på KB, eller DFI via Bibliotekssystemet

Film: Hvis vi ikke har det på vhs/dvd/blu-ray, så skriv og spørg om vi kan købe det, som fysisk værk eller online licens: spørg-biblioteket

Hvad med udenlandske tv-kanaler, fx svenske eller franske kanaler?

Udenlandske tv-kanaler nedtages ikke per default som kulturarv af KB, og de kommer ikke i Mediestream. Som forsker kan man få en kopi af udsendelser fra visse stationer. Materialet skal bestilles senest 14 dage efter udsendelsestidspunktet, da det ikke langtidsbevares. Omfattede kanaler er 3sat, Animal Planet, ARD (Das Erste), ARTE, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC World News, Discovery, NRK1, SVT1, SVT2, TV5 Monde, ZDF, Barnkanalen, NDR. For øvrige kanaler: Spørg hvad mulighederne er.

Forsvinder materialet i Mediestream på et tidspunkt?

Materialet i Mediestream forsvinder kun, hvis det indeholder uoprettelige fejl, hvis det skal klausuleres pga. gældende lovgivning, eller hvis rettighedshavere nedlægger forbud mod, at deres indhold kan vises andre steder end på Det Kgl. Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Bemærk, at du kan benytte PID til at sikre, at du altid kan finde materiale fra Mediestream igen.

Hvem står bag Mediestream?

Mediestream er en service fra Det Kgl. Bibliotek. En stor andel af indholdet i Mediestream ejes af rettighedshaverne, og stilles til rådighed i kraft af lov om pligtaflevering, eller efter aftale med Copydan.

Kan Mediestream benyttes uden for Danmark?

Ja, man kan tilgå Mediestream fra hele verden, når man har et institutionslogin.