Skip to main content

Teologi: Brug biblioteket

Find litteratur (TEOL-samlingen)

Søg i WorldCat

Foreslå en bog

Det Teologiske Fakultetsbibliotek

Biblioteket servicerer studerende og forskere ved Det Teologiske Fakultet, KU, og er en del af KUB – Københavns Universitetsbibliotek. Her har forskere som studerende adgang til bøger og tidsskrifter, online-ressourcer, læsepladser – samt personlig vejledning.

Der er intet hjemlån fra fakultetsbiblioteket, men døgnadgang til biblioteket og studenterfaciliteterne for ansatte og studerende på Det Teologiske Fakultet med ID-kort (studiekort). Gæster kan henvende sig via email eller telefon 35 32 37 01. Ved personlig henvendelse finder du som oftest bibliotekarerne på deres kontor ved Markedspladsen mandag - fredag kl. 9 - 15; ring i forvejen, så du ikke går forgæves.

Søren Kierkegaard Forskningscentret (SKFC) har også sit eget bibliotek.

Biblioteket indkøber bøger efter ønske fra forskere og studerende.

KUB udlånsinformation - Det Kongelige Bibliotek

Udlån
Alle personer over 18 år med dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark eller det sydlige Sverige kan blive lånere på Det Kongelige Bibliotek og fakultetsbibliotekerne.

Ny låner
Studerende, ansatte og andre brugere kan oprette sig selv som lånere ved at gå ind i REX-katalogen og udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som ligger under overskriften Ny låner. Det er vigtigt, du opgiver din e-mail på indmeldelsesblanketten, da al kontakt fra biblioteket sker elektronisk. 

Inden du låner første gang, bedes du henvende dig i Informationen, hvor vi aktiverer din konto. Sundhedskortet gælder herefter som lånerkort.


Læs her om de specielle låneregler for forskere og undervisere på Københavns Universitet.

Søg og bestil litteratur
Alt materiale kan søges i REX, hvorfra du også kan reservere og forny dine lån hjemmefra. Du logger på REX med dit CPR-nr. og dit selvvalgte password. Når du reseverer en bog, bestemmer du selv, hvor du vil afhente din bog.

Se hvor du kan hente dine bøger.

Kontakt

Minna Giesel
Sektionsleder
e-mail: mgi@teol.ku.dk

Jonas Kjøller-Rasmussen
Informationsspecialist
e-mail: jkr@teol.ku.dk

Søg i bibliotek.dk

Google Scholar