KB logo

Sundhedsvidenskab: Tips til søgning i Google

Tips til søgning i Google

Tegn og Symboler
# Tegnet bruger man til at inkludere kilder, der er relateret til et bestemt hashtag i sine resultater. Eks.: #dkpol
- Stregen bruger man til at ekskludere kilderne fra sine resulater. Tegnet skal stå foran et ord eller et site. Søger du for eksempel efter danske statsministre bortset fra Lars Løkke Rasmussen, skal du søge på : dansk statminister - Løkke eller BOPA Besættelsen - wikipedia.org
" Citationstegn bruger man omkring sætninger til at inkludere sætninger med ord i samme rækkefølge i sine resultater, hvilket er relevant ved søgning på titler. Eks.: "Futures past: on the semantics of historical time"
.. To punktummer mellem to tal uden mellemrum bruger man til at inkludere kilder inden for rækkevidden af tallene. eks.: 2015..2016
* Stjernen (maskering) bruger man som erstatning for et ukendt ord eller tegn. Eks.: intet er så * at det ikke er * for noget
~ Ved at bruge tegnet ~ kan du søge på synonymer eller lignende. Eks.: opskrifter på ~juledesserter
NB: trunkering Trunkering forgår automatisk. Det vil sige, at man ikke behøver at tilføje et tegn for at finde alternative endelsesformer
Søgeudtryk
define: Define og søgeord uden mellemrum bruger man til at finde definitioner fra online kilder. Hvis man f.eks. skriver define Holocaust kan man få styr på, hvad ordet egenlig betyder
intext: Intext kan man bruge til at inkludere kilder, hvor et søgeord optræder i teksten og et andet optræder et andet sted i kilder. F. eks "dansk vestindien" intext:kolonisering
intitle: Intitle efterfulgt af søgeord uden mellemrum bruger man til at inkludere kilder, der indeholder søgeord i titlen: F.eks. intitle:tips tricks google
inurl: inurl og søgeord uden mellemrum bruger man til at inkludere de url'er, der indeholder søgeord i resultaterne: F.eks. inurl:kolonisering
info: Se oplysninger om et website
Intervaller Hvis du f.eks. søger efter biler med mere end 300 hestekræfter, skal du søge efter biler "300..hestekræfter". Her er nogen andre eksempler: "200..V" eller "1..RPM" eller "8000..mAh" battery
filetype: Filetype bruger man til at begrænse sine resultater til en bestemt type. Det kan være: pdf, doc, xls, ppt, mp4, docx, pptx, xls. Skriv filetype: doc, hvis du leder efter worddocumenter, eller filetype.pdf, hvis du leder efter pdf-dokumenter
link: Link efterfulgt af søgeord uden mellemrum bruger man til at inkludere alle kilder der citerer en kilde. De fleste online kilder bygger ofte links melle egne sider og derfor kan disse links også blive vist i resultaterne. For at undgå mediers interne links kanman tilføje - efterfulgt af site: samt kildens navn. F.eks.: link:politiken - site:politiken.dk
måleenheder: Skriv 90 fahrenheit in celsius eller 100 pund til kilogram
related: Related efterfulgt af søgeord uden mellemrum bruger man til at finde kilder, som er lig en webadresse man allerede kender. F.eks.: related:twitter.com
site: Site efterfulgt af søgeord uden mellemrum bruger man til at finde kilder fra et bestemt site, domæne eller land. På internationale sites gør følgende sig ofte gældende: på kommercielle sites indgår .com, på non-profit sites indgår .org, på akademiske indgår .edu og i statslige indgår .gov. F.eks.: site.dk
udregninger: Eks.: regnestykker: 100*3,14-cos(83)=
Gigs and gags
Askew: Skriv ASKEW i søgefeltet og websitet hælder
Do a barrel roll Skriv Do a barrel roll i søgefeltet og skærmbillede ruller rundt
Google Sphere Skriv Google Sphere - Mr Doob og klik på linket og google laver en globus
Zerg Rush Skriv Zerg Rush i søgefeltet og skærmbillede opløses af gule zergs