KB logo

Studiestart: Velkommen

Find litteratur

Vi gør det lettere for dig at være studerende

Som ny studerende ved KU giver Københavns Universitetsbibliotek og Det Kgl. Bibliotek dig adgang til et væld af digitale og trykte ressourcer.

Vi stiller litteratur til rådighed inden for dit fag, og hvis der er noget vi ikke selv har, skaffer vi det til dig. Herudover tilbyder vi et varieret og tidssvarende studiemiljø, hvor du kan arbejde, samt få vejledning og kurser i bl.a. litteratursøgning.

Du skal oprette dig som låner ved Det Kgl. Bibliotek for at kunne anvende vores services. Opret din konto som KU-studerende. Når du har bekræftet din e-mail, kan du bestille fysiske bøger og har adgang til bibliotekets elektroniske bøger og artikler.

Husk altid at være logget ind, når du søger i bibliotekssystemet.

Bliv låner på biblioteket.
Som studerende på Københavns Universitet har du adgang til alle online ressourcer hjemmefra, hvis du er korrekt logget ind, når du bruger bibliotekssystemet.

Mere om online-adgang

Du finder bøger, artikler mm. i bibliotekets søgesystem. Derudover kan du på din fagside få et overblik over hvilke bøger, databaser, tidsskrifter mv., som især anvendes på faget. Som studerende på Københavns Universitet har du adgang til alle online ressourcer hjemmefra, hvis du er korrekt logget ind, når du bruger bibliotekssystemet.

Du er velkommen til at benytte bibliotekernes gruppefaciliteter og læsepladser.

Du kan også booke et grupperum og låne et skab på universitetsbibliotekets forskellige lokationer​.

Du kan gå på wifi på alle vores lokationer. Enten Eduroam eller KB-guest (Det Kgl. Biblioteks net). Mere om wifi

På Københavns Universitetsbibliotek kan du møde to forskellige printsystemer

Spørg gerne i bibliotekets informationsskranke.

I gang med studiet

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig i informationen på dit bibliotek. Der er mulighed for både faglig assistance, printerhjælp, og vejledning i almindelige udlånsspørgsmål.​ 

På alle campusbiblioteker er der print og scan-faciliteter, og du kan finde gruppelæsepladser eller stilleområder.

En god måde at få styr på din litteratur til opgaven og undgå plagiering, er at bruge et referencehåndteringsværktøj.

Et referenceværktøj hjælper dig med at organisere dine referencer, korrekte citationer, og til at lave en præcis liste over litteraturen i opgaven.

Biblioteket underviser i 3 forskellige værktøjer. Du kan altid finde relevante kurser i bibliotekets kursuskalender​.

Det er tilladt at citere et ophavsretsbeskyttet værk uden at indhente tilladelse hos ophavsmanden under forudsætning af, at værket er lovligt offentliggjort eller udgivet.

Citater
  • skal indskrænkes til det absolut nødvendigste
  • må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra
  • skal have et formål i det værk, du selv skriver
  • må kun udgøre en mindre del af dit eget værk
  • skal markeres, så det tydeligt fremgår, hvor citatet begynder og hvor det slutter
  • skal kildeangives. Du skal præcist fortælle, hvor citatet stammer fra.
Referencer

Det er på samme vis tilladt at referere ophavsretsbeskyttede værker uden at indhente tilladelse hos ophavsmanden.

Ved "referere" menes at gengive i overordnede træk, hvad det pågældende værk omhandler.

Hvis du er i tvivl, så Spørg Biblioteket.

Som studerende har du som udgangspunkt selv ophavsretten til de opgaver, projekter og afhandlinger, du udarbejder.

Din vejleder eller underviser får ingen rettigheder til dine arbejder, medmindre de selv bidrager. Arbejder I flere sammen om en opgave, f.eks. et speciale, så deler I ophavsretten.

Ophavsretten tilhører den eller de personer, der har skabt værket - uanset om det er en tekst, et billede, en forelæsning, et diskussionsindlæg, en oversættelse eller andet.

Et værk er beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død og bliver derefter almeneje og kan frit benyttes. Søren Kierkegaards værker har således været almeneje siden 1925, og Jakob Ejersbos værker vil blive det i 2078. Selvom ophavsretten er udløbet, så er det stadig god skik at nævne navn på ophavsmanden i henhold til paternitetsretten.

Mere om ophavsret for studerende

Er du i tvivl, så Spørg biblioteket​.

Hvis du ikke kan finde bogen/artiklen i bibliotekets søgesystem, kan du prøve i bibliotek.dk, som er fælles database for alle danske biblioteker.

Hvis du heller ikke kan finde bogen/artiklen i bibliotek.dk, kan du bestille den via "Fandt du ikke det du søgte" på​ soeg.kb.dk​. Så vil vi foresøge at skaffe den fra et udenlandsk bibliotek.

Hvis du mener, at biblioteket bør have bogen eller tidsskriftet, er du velkommen til at sende et ønske via bogforslag​.

Brug biblioteket - og tag et kursus

Kom godt i gang med studiet. Find dig en god læseplads og brug dit bibliotek.


Vi tilbyder også en række forskellige kurser, der kan hjælpe dig videre. Se kursusoversigten