KB logo

Samf - fagsider: Statskundskab

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Semesterlitteratur

På semesterhylderne på Gothersgade finder du bøger fra dit pensum. 
Hylderne indeholder bøger som er indmeldt af din underviser, dog ikke artikler, e-bøger og kompendier fra dit pensum.
Bøgerne kan ikke lånes med hjem, men er kun til brug på stedet. Du kan gratis scanne dele af bøgerne som PDF til mail. 
Som underviser kan du også få supplerende materiale og læsning til inspiration sat op under dit fag/kursus. Kontakt i så fald venligst din kontaktperson som vist under fagets fane her på siden.

Foreslå en titel

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet kan du foreslå en bog, et tidsskrift eller en anden informationsressource, som vi køber til biblioteket for dig.

 

Biblioteket understøtter forskning og uddannelse ved Institut for Statskundskab med:

 • anskaffelse af litteratur på baggrund af forslag fra studerende og ansatte, samt administration af e-adgange til databaser
 • undervisning og vejledning i litteratursøgning, reference- og datahåndtering 
 • introduktion for nyansatte, forskerservice og forskningsregistrering af instituttets publikationer (CURIS)

Der er skemalagt undervisning for alle 1. års studerende, BA- og specialestuderende, samt for internationale hold. Dels tilbyder fakultetsbiblioteket løbende introduktioner til litteratursøgning, referencehåndtering etc., som man kan tilmelde sig via vores kursuskatalog "Upcoming events".

Brug af fagsiden
Hvor anbefaler vi dig at søge, hvis du skal finde litteratur om et emne i en politologisk kontekst?

 • Brug opslagsværker til at orientere dig bredt i et emne og finde oversigtsartikler
 • Afsøg artikelbaser for statskundskab f.eks."Worldwide Political Science Abstracts" og "International Political Science Abstracts"
 • Overvej tværfaglige databaser
 • Benyt citationsdatabaser som "Web-of-Science" og "Google Scholar" til at undersøge, hvordan  kilder vurderes og benyttes i det faglige miljø                                                                                                                                                 

Husk at foretage opslag på betalingsdatabaser via Det Kongelige Biblioteks søgebase: Soeg.kb.dk    

Artikelbaser for statskundskab

Gode tværfaglige artikelbaser

Gode tværfaglige opslagsværker

Links relevante for statskundskab

 • Altinget

  Det bedste sted om dansk politik

 • ARENA

  ARENA is a research programme studying the dynamics of the evolving European systems of governance

 • AsiaPortal

  A Nordic Information Resource Portal for Asian studies

 • CESAU - Center for Sociologiske Studier (Århus Universitet)

 • Comparative Agendas

  The Comparative Agendas Project (CAP) assembles and codes information on the policy processes of governments from around the world

 • Constitute Project

  Googles Constitute Project indeholder alverdens forfatninger, frit tilgængelige.

 • Danmarkshistorien.dk

 • Danmarks Statistik

 • Dansk Data Arkiv

  Dansk Data Arkiv indhenter, bevarer og udleverer forskningsdata fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie

 • Den Danske Forskningsdatabase

  Giver adgang til at søge i publikationer og forskningsresultater fra danske universiteter

 • Det Danske Valgprojekt

 • Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971 for at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.
  Ud over at give svar på, hvilke faktorer, der havde betydning ved hvert enkelt af de undersøgte valg, udgør valgprojektets data til sammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark.

 • Eurostat

  statstik Eu-lande og kandidatlande til EU

 • Fagside for statskundskab (Århus Universitet)

 • Folketinget

 • Kommunernes Landsforening KL

 • NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

 • Partiprogrammer

  Alle danske partiprogrammer. Skannet materiale fra de forskellige danske politiske partiers partiprogrammer gennem tiderne. Fra Det Kgl. Biblioteks småtrykssamling.

 • Ph.d. skoler

  Forskerskolen skal koordinere og fremme tværinstitutionelt samarbejde omkring forskeruddannelse indenfor de politologiske hovedområder.

 • Politica - Tidsskrift for politisk videnskab

  Politica publicerer fagfællebedømte forskningsartikler af høj kvalitet inden for alle delområder af statskundskaben samt boganmeldelser.
  Politica er udkommet kontinuerligt siden 1968 og siden 2015 i online udgave.

 • Retsinformation

  Alle gældende regler og Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
   

 • Rigsrevisionen

 • Rockwoolfonden

 • Statistikbanken - Danmarks Statistik

  Statistikbanken ® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.
  Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

 • The Comparative Constitutions Project

  The Comparative Constitutions Project, directed by Zachary Elkins (University of Texas, Department of Government), Tom Ginsburg (University of Chicago, Law School), and James Melton, produces comprehensive data about the world’s constitutions.

 • Verfassungen der Welt

  Forfatningstekster fra hele verden, historiske og aktuelle. Teksterne er på tysk, men ofte med links til engelsksprogede udgaver.

Kontakt

 

Ulrik Mads Hansen

Ulrik Mads Hansen

Informationsspecialist

Telefon: 91 32 45 73

Email: umha@kb.dk

Fagreferent, undervisning, vejledning, forskerservice

Jens Ludvigsen

Informationsspecialist

Telefon: 91324304

Email: jelu@kb.dk

Søgning i politologiske  og sociologiske databaser, citationsbaser, bibliometri, undervisning

Nakisa Sobhdam

Informationsspecialist

Telefon: 91324769
Email: naks@kb.dk

Kontakt til institut, ansatte og studerende, akademisk litteratursøgning

Spørg biblioteket

Ny på biblioteket?