KB logo

Samf - fagsider: Statskundskab

 

Biblioteket understøtter forskning og uddannelse ved Institut for Statskundskab med:

  • anskaffelse af litteratur på baggrund af forslag fra studerende og ansatte, samt administration af e-adgange til databaser
  • undervisning og vejledning i litteratursøgning, reference- og datahåndtering 
  • introduktion for nyansatte, forskerservice og forskningsregistrering af instituttets publikationer (CURIS)

Der er skemalagt undervisning for alle 1. års studerende, BA- og specialestuderende, samt for internationale hold. Dels tilbyder fakultetsbiblioteket løbende introduktioner til litteratursøgning, referencehåndtering etc., som man kan tilmelde sig via vores kursuskatalog "Upcoming events".

Brug af fagsiden
Hvor anbefaler vi dig at søge, hvis du skal finde litteratur om et emne i en politologisk kontekst?

  • Brug opslagsværker til at orientere dig bredt i et emne og finde oversigtsartikler
  • Afsøg artikelbaser for statskundskab f.eks."Worldwide Political Science Abstracts" og "International Political Science Abstracts"
  • Overvej tværfaglige databaser
  • Benyt citationsdatabaser som "Web-of-Science" og "Google Scholar" til at undersøge, hvordan  kilder vurderes og benyttes i det faglige miljø                                                                                                                                                 

Husk at foretage opslag på betalingsdatabaser via Det Kongelige Biblioteks søgebase: Soeg.kb.dk    

OBS! Email altid os alle tre, Cc, for hurtigst hjælp 📨 

 

Ulrik Mads Hansen

Ulrik Mads Hansen

Informationsspecialist
Telefon: 91 32 45 73
Email: umha@kb.dk

På barsel til medio juni 2023. Cand.scient.pol., too.

 

Jens Ludvigsen

Informationsspecialist
Telefon: 91 32 43 04
Email: jelu@kb.dk

Kontakt mig hvis du har brug for vejledning og spørgsmål ang. politologiske databaser og søgninger, undervisning og litteratur inden for politologiske fag, og også gerne hvis det angår sociologi.

 

Nakisa Sobhdam

Informationsspecialist
Telefon: 91 32 49 67
Email: naks@kb.dk

Kontakt mig gerne, hvis du har brug for hjælp til at lave litteratursøgning, vejledning til at bruge de forskellige databaser, eller spørgsmål om undervisning fra biblioteket.