KB logo

Samf - fagsider: Søgevejledning

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Adgang hjemmefra

Få fjernadgang til bibliokeket uanset hvor du befinder dig. Læs mere

Søg rigtigt – og kvalificeret

Når du skal i gang med at søge litteratur til en studieopgave eller et forskningsprojekt, er det en god ide at gøre dig klart hvad formålet med søgningen er. Er det f.eks. en søgning efter bestemte referencer fra en litteratur- eller pensumliste du søger? Er det bestemte typer af litteratur du er på jagt efter, f.eks. bøger eller artikler, oversigtslitteratur eller videnskabelige studier? Er det en explorativ søgning inden for et bestemt emnefelt, eller er det en systematisk søgning efter al videnskabelig litteratur inden for et emnefelt? Dette har nemlig betydning for dit valg databaser og måden at søge på, det vil sige dit valg af søgestrategi.

Vælg de relevante databaser

Som tommelfingerregel er bibliotekets søgesystem bedst egnet til søgninger efter bestemte referencer og til at danne sig et hurtigt overblik over et emnefelt. Sidder du f.eks. med referencen på en bestemt artikel eller bog, kan du hurtig undersøge om du har adgang til artiklen eller kan låne bogen. Skal du i gang med en opgave og vil skabe dig et overblik over et emnefelt er søgesystemet også et udmærket sted at starte.

Vil du søge mere specifikt efter den videnskabelige litteratur, er det en god ide at gå til fagdatabaserne – også kaldet artikelbaser, der er specialiseret i viden inden for specifikke fagområder. Er du f.eks. økonomistuderende er det en god ide at gå til EconLit, er du psykologistuderende, er det en god ide at gå til PsycInfo, osv.

De tværfaglige artikelbaser er gode som et supplement til fagbaserne. Baserne kaldes også for citationsdatabaser, da det er muligt at søge i citationsnetværket. Sidder du f.eks. med en videnskabelig kerneartikel og vil undersøge hvem der citerer den, kan du udføre en citationssøgning i f.eks. Web of Science eller Scopus.

Opslagsværkerne er gode, når du har brug for oversigtartikler, der introducerer dig til et emnefelt og når du har brug for definitioner og beskrivelser af f.eks. teorier og skoler inden for forskellige videnskabelige retninger.

Hvordan søger jeg?

Formålet med din søgning er bestemmende for hvordan du skal søge, det vil sige dit valg af søgestrategi. Er formålet f.eks. en indledende explorativ søgning, kan du vælge at søge på nogle få søgeord og kombinere dem med OR eller AND. Det er ofte en proces, hvor du arbejder dig frem til et godt resultat gennem flere søgninger. De rigtige søgeord vil du oftest finde i referencerne til artikler og bøger (i keywords og abstracts), i opslagsværkerne og i fagbasernes tesaurus (som er hierarkiske ordnede lister over fagtermer). Ønsker du en mere præcis søgning, skal du være omhyggelig med at vælge præcise søgeord og gå mere systematisk til værks ved at kombinere dem med AND og OR – en såkaldt bloksøgning. Har du brug for en systematisk søgning, der potentielt dækker alt inden for et bestemt emnefelt – til et litteraturstudie eller et systematic review – bygger dette på principperne i en bloksøgning. En vejledning i systematisk søgning finder du her.

Emnesøgning – også kaldet bloksøgning

I en bloksøgning går du systematisk til værks og organiserer dine søgeord i tematiske blokke, der dækker de forskellige aspekter inden for det felt, du arbejder med. Det handler om at være kreativ og overveje alle mulige synonymer, nærsynonymer, relaterede begreber, forkortelser, grammatiske eller sproglige variationer af dine søgeord. F.eks.:

Denne kortlægning af potentielt relevante søgeord hjælper dig til at opbygge en hensigtsmæssig søgestreng, som giver et tilpas præcist og relevant søgeresultat. Ved at organisere dine søgeord i blokke, kan du danne dig et overblik over hvilke søgeord, du kan kombinere med AND og hvilke, du kan kombinere med OR. Det minimerer desuden risikoen for, at du glemmer vigtige søgeord og dermed går glip af relevant litteratur.

Kombinér dine søgeord – booleske operatorer

Databaserne anvender booleske operatorer til at kombinere dine søgeord. Operatorerne bruges til at udvide eller indsnævre søgningen. De booleske operatorer er: AND, OR, NOT. AND begrænser dit søgeresultat. AND angiver fællesmængden – her skal begge dine søgeord forekomme. Din søgning bliver mere præcis, end hvis du søger på hvert søgeord enkeltvis. OR udvider din søgning og angiver foreningsmængden – her skal blot et af (eller begge) dine søgeord forekomme. Dit søgeresultatet bliver større og bredere. NOT begrænser din søgning. Her må søgeordet efter den booleske operator ikke forekomme.

Du kan udnytte fordelene ved de boolske operatorer i en bloksøgning ved at kombinere søgeordene fra hver blok med OR og derefter samle blokkene med AND:

Vi anbefaler, at du laver enkle søgninger med kun én af operatorne ad gangen (OR). Efterfølgende kan du så kombinere dine søgesæt (AND) til nye søgninger ved hjælp af databasens søgehistorik.

Yderligere søgetricks

Der findes en række søgetricks, der kan anvendes i de fleste fagbaser og søgemaskiner, og som er gode at kende til ved både bloksøgninger og explorative søgninger. De oftest anvendte kaldes for trunkering, maskering og frasesøgning.

Trunkering vil sige, at der anvendes et jokertegn/wildcard, f.eks. * eller ?. Trunkeringstegnet erstatter et eller flere bogstaver og sættes oftest i slutningen af et søgeord. Det kan dog også sættes midt i et søgeord, og i nogle databaser også i starten af dit søgeord. F.eks.:

behavio* søger på behavior, behavioral, behaviour, behavioural, etc.

Trunkering er især godt til at favne forskellige grammatiske former af søgeord samt forskellige stavemåder, f.eks. engelsk og amerikansk.
Hvilket tegn du skal bruge og hvordan det præcist fungerer, afhænger af den enkelte database. Se under ”hjælp” eller søgetips i den pågældende base.

Maskering er en særlig form for trunkering, hvor et enkelt bogstav i et søgeord erstattes med et maskeringtegn, f.eks. #. Maskering bruges oftest midt i søgeordet. F.eks.:

Organi#ation søger både efter organisation og organization

Frasesøgning anvendes, når du vil sikre dig, at databasen søger på præcis det, du har skrevet. Det gør du ved at sætte to eller flere ord i anførselstegn, hvilket især er godt til sammensatte begreber. F.eks.:

"climate change"

Her finder du kun referencer som indeholder den præcise frase: "climate change". En søgning uden anførselstegn vil i mange databaser oversættes til søgningen climate AND change, hvor begge ord skal være til stede, men ikke stå sammen og i den rækkefølge.

Spørg biblioteket

Ny på biblioteket?