KB logo

Retshistorie: Romerret

Her har vi samlet nogle ressourcer som kan hjælpe dig med at finde romeretsskilder og litteratur omkring romerret. Har du sprøgsmål,  kan du få faglig vejledning  i Juridisk Videncenter fra en informationsspecialist alle hverdage kl. 12-15. Udover Juridisk Videncenter kan hjælp omkring emner indenfor græsk og latin i antikken hentes fra Saxo Videncenter som er placeret på 1. og 2. sal i bygning 12 og 13b, KUA2. Videncentret fungerer som fælles bibliotek for uddannelserne indenfor bl.a. historiearkæologi og græsk og latinBøgerne kan fremsøges i Rex. Vær opmærksom på at det kun er bogsamlingerne opstillet på Saxo magasinet som kan bestilles til hjemlån.

En lille intro til romerretskilder og hvor du kan finde dem, klik på FORTSÆT for at starte!

Find litteratur

Jura studerende burde ikke blive googleafhængige (eller Google Scholar)

Der er specielle værktøjer til dig for at finde litteratur - brug også dem!

Oxford Handbooks

Oxford Handbooks er omfattende opslagsværker der giver en god introduktion til faget.