KB logo

Retshistorie: Retsopgøret efter 2. verdenskrig

Det danske retsopgør

Straffelovstillægget (henvisninger):
"Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.
Rigsdagstidende 1945 (A. Sp. 89)
Lov om ændringer Rigsdagstidende 1945-46 (A Sp. 3175+7113)

Retsopgøret i Norge

Retsopgøret efter anden verdenskrig kaldes i Norge for Landssvikoppgjøret.

Det retlige grundlag for retsopgøret:

  • Landssvikanordningen. Denne blev udformet af den norske regering i London i december 1944, og udgjorde det retskraftige grundlag indtil Stortinget vedtog særskilt lov om landssvig i 1947.
  • Erstatningsdirektoratet (1945–1952).
  • Krigsforbrydersager (mod tyske krigsforbrydere).
  • Dødsstraff. Dødsstraf i fredstid blev afviklet i 1902, men efter den militære straffelov kunne dødsstraf idømmes og gennemføres i krig. I 1942 kom der to anordninger fra den norske regering i London, der udvidede adgangen til at idømme dødsstraf. Senere kom der flere anordninger som blandt annet tillod dødsstraf mod udenlandske krigsforbrytere.

Kilde, Jusleksikon:  Landssvikoppgjøret.

Du kan læse mere om retsopgøret hos Universitetet i Oslos historieressource: Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.

Statistik fra det Statistisk Sentralbyrå vedrørende det norske retsopgør 1940-1945.

Find retskilder fra det norske retsopgør

Det norske Storting har digitaliceret lovsager tilbage til 1814, og her kan man søge frem ældre dokumenter. Sager kan findes via registre, stikord og tema, dokumenttype og periode. Søg i ældre dokumenter hos  Stortinget.

Blandt andet vil man her kunne finde Landssvikanordningen av 15. desember 1944, der er trykket som vedlæg til Ot.prp. 66 1945-46 : Samling av diverse provisoriske anordninger, kgl. Resolusjoner, m.v. 1945 nr. V.

Bøger til hjemlån

Du kan også finde litteratur fra det norske retsopgør i REX, som kan bestilles til hjemlån. Søg fx på landssvikanordningen eller provisoriske anordninger.

Afgørelser fra retsopgøret

Afgørelser fra det norske retsopgør kan blandt andet findes i Lovdata. Her kan du finde alle publicerede afgørelser fra Norges Høyesterett, lagmannsrettene og udvalgte afgørelser fra norske tingretter.
Adgang fra Det Juridiske Fakultet/Juridisk Videncenter.