KB logo

Musikvidenskab: Litteratursøgning

Litteratur- og informationssøgning

Når man skal finde litteratur og information til en musikvidenskabelig opgave kan man gå til værks på følgende måde:

Helt overordnet kan man bruge Google til at kredse sig ind på sit emne, ligesom også Wikipedia (typisk den engelske eller tyske) kan være et fint sted at begynde for generel begrebsafklaring. Når man efterfølgende ønsker mere specifik og pålidelig musikvidenskabelig information om et emne eller et begreb, anbefales det at slå op i et fagleksikon såsom The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online adgang) eller Musik in Geschichte und Gegenwart (se mere under fanen ’opslagsværker og databaser’). Begge har fyldige litteraturlister, og Groves litteraturlister opdateres med jævne mellemrum.

Først og fremmest bør man lade sig lede af de litteraturhenvisninger, der findes i de bøger man allerede har læst, fx i forbindelse med undervisning eller anbefalet af ens vejleder. Hvis man ønsker et bredere overblik, findes der flere forskellige søgeredskaber.

RILM - Den vigtigste bibliografiske database for musikvidenskab

Det mest omfattende musikvidenskabelige søgeredskab er den engelsksprogede database RILM, som er en international database over musikvidenskabelig litteratur fra 1967 og frem. Når man søger i bibliotekskataloger, vil man typisk være begrænset til at søge på titelniveau, fx i en bog eller tidsskrifts titel, forfatter eller emne, og man vil oftest ikke kunne søge ned i fx de enkelte tidsskriftartikler eller artikler i en antologi. Den store fordel ved RILM er, at bøger, artikler i tidsskrifter og antologier, anmeldelser, e-publikationer m.v. er registreret enkeltvis. De fleste registreringer er desuden forsynet med engelsk titel og abstract/resumé, hvilket giver mulighed for en meget præcis emnesøgning. Ofte er der derfra direkte online adgang til artikler og e-bøger gennem KB/KUB.

Find og bestil materialet

Når du har fundet en bog eller en tidsskriftsartikel uden online adgang, kan du søge og bestille via KB/KUB's katalog, REX, der giver overblik over hele KB/KUB's bestand eller i bibliotek.dk, der giver mulighed for søgning i materialer på samtlige danske biblioteker. Ofte kan materialer bestilles fra andre danske eller udenlandske biblioteker til afhentning på KB/KUB (se mere under ’materialer’).

KB/KUB’s online bibliotekskatalog hedder REX, og det er her, du kan søge i alle de materialer, fysiske som digitale, som stilles til rådighed for dig som musikstuderende. REX giver (lidt ligesom RILM) mulighed for at søge direkte på artikelniveau for de tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på. Hvis ”Inkludér materialer uden fuldtekstadgang” markeres fås en endnu bredere søgning. RILM vil dog stadig give et mere komplet overblik og flere muligheder inden for det musikvidenskabelige område.

I REX søger du både i bibliotekets digitale materialer (med direkte online adgang) og i de fysiske (som typisk skal bestilles frem – hvad enten det drejer sig om bøger, tidsskrifter, noder, arkivmateriale m.v.) Når du har lavet en søgning (du kan bl.a. bruge operatorerne OG, ELLER, IKKE, trunkering med ? og sammensat søgning med ””), kan du afgrænse dit søgeresultat ved at bruge knapperne til venstre for de fundne poster. Læs mere om avanceret brug af REX her.

Hvilken litteratur?

Hvor meget og hvilken litteratur, man skal finde frem og læse, afhænger selvfølgelig af pensumkrav, opgavens størrelse og hvor langt, man er nået i sit studium. En skriveøvelse kræver måske slet ikke, at man finder litteratur selv (men vil sandsynligvis blive forbedret ved, at man har styr på sine musikfaglige opslagsværker), mens der i forhold til et speciale typisk vil blive krævet, at man viser en form for overblik over litteraturen på ens felt. Læs i din studieordning og spørg din underviser/vejleder for nærmere information om omfanget af litteratur.

Ved opgaver, der kræver selvstændig litteratursøgning, kan man anskue litteraturen som en kombination af de følgende tre typer:

  1. Litteratur der vedrører opgavens ”primære objekt” (også deciderede kilder eller ”empiri”)
  2. Litteratur der behandler konteksten eller den tidligere forskning på området (og som demonstrerer, at man har ”gjort sit hjemmearbejde”)
  3. Litteratur der vedrører det teoretiske og metodisk greb, der anlægges.

Man kan også anskue litteraturlisten ud fra en model med tre koncentriske cirkler, hvor den inderste er litteratur med højest mulig relevans for problemstillingen og de to yderste cirkler i forskellig grad kontekstualiserer emnet.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. musikvidenskabelig litteratur- og informationssøgning - se kontaktinfo på forsiden. Du kan også booke en informationsspecialist vha. boksen øverst til venstre.

Referencehåndteringsværktøjer

Har du styr på kilderne?

Endnote - Mendeley - Zotero